Možnost bouřek s přívalovými srážkami
— SITUACE —

V hladinách 500 a 700hPa je patrná krátkovlnná brázda, která by v průběhu dne měla postupovat přes naše území směrem k severovýchodu. Ve spodních hladinách je pak pro vývoj počasí určující silně zvlněné frontální rozhraní, které jen zvolna postupuje přes střední Evropu směrem k východu. Zejména před tímto rozhraním proudí nad naše území poměrně teplá a vlhká vzduchová hmota, ve které vyvíjí hluboká konvekce.

— PŘEDPOVĚĎ —

Stupeň 1 je vydán z důvodů možnosti přívalových srážek a v menší míře též krupobití.

Situace je velmi chaotická. Modely naznačují v průběhu odpoledních hodin slabší labilizaci s hodnotami MLCAPE do 800J/kg. Zatímco model GFS počítá s nejvýraznější labilizací na východě Slovenska, ECMWF předpokládá nejvýraznější labilizaci na východě ČR a západě SR. Tato oblast by se částečně ve své západní části měla překrývat s oblastí zesíleného střihu větru (DLS, tedy střih větru ve spodních 6km by měl přesahovat 15m/s). Iniciace konvekce by zejména v západní části území neměla být problém díky nízko položené hladině volné konvekce. Nad částí východní Moravy a západního Slovenska se v době psaní předpovědi vyskytuje bleskově stále aktivní pozůstatek včerejšího bouřkového systému. Nové buňky pak zatím vznikají spíše západně od něj. Krajní východ Slovenska by též mohl mít dobré podmínky pro iniciaci konvekce v průběhu dne vzhledem k minimální oblačnosti. Problémem je oblast středního Slovenska, kde se ještě v době psaní této předpovědi vyskytuje povážlivé množství nízké a střední oblačnosti,. která brání výraznější insolaci. Jsou tedy možné 2 scénáře vývoje pro dnešní den: 1) bouřková aktivita se bude držet zejména v západní části vyznačeného územív okolí Beskyd anebo 2) Bouřková aktivita se z oblasti Beskyd rychle přesune směrem k východu a na západě území se budou vyskytovat zejména vrstevnaté srážky. Stupeň 1 je zvolen záměrně větší, protože v tuto chvíli nemůžeme přesně odhadnout který z těchto uvedených scénářů nakonec proběhne.

Vzhledem k orientaci proudění paralelně na frontální rozhraní a vysoké vlhkosti zejména východně od tohoto rozhraní je zde možnost vývoje train effectu na návětří hor, který by mohl mít za následek vyšší srážkové úhrny, až kolem 30mm/hod. V menší míře se též b ooblasti se zesíleným střihem větru mohou objevit krupobití.