Ojediněle až místy silné bouřky s možností úhrnů srážek >30mm/hod a krupobití
— SITUACE —

Nad střední a západní Evropou stále stagnuje zvlněné frontální rozhraní. Před ním se k nám nasouvá teplý, vlhký a mírně labilní vzduch od jihu až jihovýchodu.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Před frontou očekáváme mírnou labilizaci ovzduší s hodnotami CAPE až přes 1000J/kg. Vzduch před frontou bude poměrně vlhký s hodnotami směšovacího poměru kolem 10-11g/kg. Vzhledem k chybějící dynamické podpoře jak v rámci fronty tak před ní neočekáváme vývoj výraznějšího střihu větru. Ten by měl podle GFS ve spodních 6km jen zřídka přesáhnout hodnoty 10m/s, což dobře koreluje i s údaji z aktuálních aerologických sondáží. Režim konvekce by měl být podobný předchozím dnům. Očekáváme vývoj slabě organizovaných multicelárních bouří s velmi těžko předvídatelným vývojem. Ty by měly být zpočátku vázány na orografii, později by se však bouřková aktivita měla rozšiřovatt i mimo horské oblasti. Při stagnaci bouřkových jader v určité oblasti lze lokálně počítat s vyššími úhrny srážek (i přes 30mm/hod) v rámci silnějších buněk rovněž nelze vyloučit vývoj krupobití. Vzhledem k tomu, že potenciál pro nebezpečné projevy bouřek budou záviset na výrazně lokálních faktorech (interakce outflow z bouřek s okolním terénem, orografie) nejsme schopni s dostatečnou přesností lokalizovat oblast s největším potenciálem pro jejich vývoj. Proto zatím není vydán stupeň 1.