Ojediněle až místy bouřky, zejména na J Čech, části Moravy a JZ Slovenska.
— SITUACE —

Situace zůstává i nadále velmi podobná, s rozsáhlejší tlakovou výší nad Britskými ostrovy, mělkou rozsáhlou oblastí nízkého tlaku vzduchu v rámci Středomoří a severní Afriky a frontálním rozhraním v oblasti střední Evropy. Tlaková výše nad Británií však začně pomalu ustupovat k Z až SZ, přičemž její výběžek bude i nadále zasahovat až na sever střední Evropy, avšak frontální rozhraní se začně vysouvat více k S až SZ a na naše území by tam měl proniknout opět teplejší, vlhký a slabě až mírně labilní vzduch od V.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Modely počítají s labilizací prostředí v řádu stovek J/kg MLCAPE, kdy největší labilitu předpokládají na Moravě a to zejména jejím JV a poté i na J Čech. Model GFS slibuje pro JV Moravy hodnoty až přes 1000J/kg což ale nepotvrzuje ECMWF. Počítáme tedy spíše se slabší labilizací, na Moravě by navíc mohl být problém s inicializací kvůli vyšším hodnotám CIN zejména v rámci stř. a SZ Moravy, největší pravděpodobnost výskytu bouřek v rámci ČR dávají shodně modely v rámci J Čech a Pošumaví, kde by se mohl rozvoj udržet i později kvůli přetrvávající labilitě a jen malým hodnotám CIN. Bohužel lokalizace výskytu bouřek bývá často za podobných situací velmi problematická.
Co se dynamiky týče, je situace velmi nevýrazná, se střihem DLS pod 10m/s, lze tedy očekávat velmi slabě organizované bouřky, a to v podobě izolovaných buněk nebo shlukových multicel, s těsnější vazbou vývoje na orografii. Výraznější dynamická podpora bude též chybět, proto budou bouřky vznikat spíše poměrně chaoticky v rámci hor, vrchovin a lokalit s vhodnými lokálními podmínkami. I přes nevýraznost situace nelze vyloučit , že kvůli vazbě na orografii dojde ke zpomalení postupu některé bouře s následným výskytem větších úhrnů srážek. Stejně tak nelze vyloučit výsktyt krátkodobého ojedinělého krupobití, neočekáváme však podmínky, jež by vyžadovali vydání prvního stupně rizika.

— PŘEDPOVĚĎ SR —

Podmínky budou podobné jako v ČR s tím, že na JZ Slovenska čekáme labilizaci až přes 1000J/Kg MLCAPE, což by mohlo vést ke krátkodobě silnějším projevům jako krupobití, výraznější srážky ale i silnější nárazy větru. Bouře by však měli postupovat dále k Z do Rakouska. Na Slovensku bude ale podle modelů zpočátku slabší CIN, což naznačuje možnost tvorby prvních bouřek již během dopoledne a nebo krátce po poledni. Je tedy otazné zdali budou podmínky umožňující dostatečné prohřání vzduchu na modely předpokládanou labilizaci. Pro výše zméněné skutečnosti necháváme i zde pouze nultý, základní stupeň rizika výskytu bouřek.