V rámci Čech místy bouřky, ojediněle i silné zejména na západě Čech. Jinde bouřky jen ojediněle.
— SITUACE —

Nad V polovinou střední Evropy bude stagnovat výrazný výběžek vyššího geopotenciálu spojený s jazykem teplejšího vzduchu ve středních hladinách, jež se potáhne od Středomoří až po SZ Ruska. Naproti tomu nad Z Evropou a V Atlantikem se bude nacházet brázda nižšího geopotenciálu, po jejímž obvodu se nad naši oblast dostane slábnoucí krátkovlnná brázda spojená s lokálně zesílenou dynamikou. To spolu s obnoveným přílivem teplé, vlhké a během dne až silně labilně zvrstvené vzduchové hmoty, před vlnícím se frontálním rozhraním nad Střední Evropou, povede k tvorbě bouřek, z nichž některé mohou být doprovázeny i výraznými doporovodnými jevy.

— PŘEDPOVĚĎ stupeň 2 —

Stupeň 2 je vydán pro velkou část Čech, na východě hlavně kvůli riziku silných krupobití z ojedinělých bouřek, na Z území zejména kvůli možnosti vyšších srážkových úhrnů z bouřek, ale nelze vyloučit ani ojedinělé silné krupobití a silné nárazy větru.

Modelové předpovědi počítají až se silnou labilizací do hodnot CAPE 2500 – 4000 J/kg(GFS), 1500 – 3000 J/kg(ECMWF), 1500-2500J/kg(HIRLAM). Modely vycházejí z předpokladu vyšších teplot a zejména teplot rosných bodů přes 20°C. S ohledem na aktuální situaci a velké množství oblačnosti v některých oblastech je ale tato míra labilizace prozatím otazná. Co se dynamické stránky situace týče, ta vypadá příznivěji než předešlé dny. Výškový výběžek vyššího geopotenciálu se odsunul k východu a nad střední Evropu postoupí slábnoucí krátkovlnná brázda, jež by po své přední straně mohla pomoci s iniciací konvekce a to až do večerních a nočních hodin. Modelové předpovědi naznačují mírný až silný vektorový rozdíl větru v 0 – 6 km nad zemí a to o hodnotách až přes 20 m/s na SZ a S Čech, na zbytku území Čech 15 – 20 m/s.
V čem se modely neshodují je iniciace a množství bouřek, model GFS zůstává typicky optimističtější a dává možnost výskytu silných bouřek v rámci celých Čech, ale ojedinělé bouřky naznačuje i na Moravě, model Hirlam je naopak velmi skeptický a počítá s bouřkami spíše nad Německem a jen okrajově v rámci ČR. Model ECMWF naznačuje souhlasně s GFS výraznější MCS v rámci západní poloviny Čech, jež by postupovala směrem k VSV – SV. V jejím rámci lze čekat výraznější srážkové úhrny, popř. i nárazy větru(bude záležet na uspořádání systému) ale zejména na V-JV okraji systému i možnost výskytu silných krupobití.

— PŘEDPOVĚĎ stupeň 1 —

Stupeň 1 je vydán pro velkou část zbytku ČR a S okraj Slovenska a to hlavně kvůli riziku silných krupobití z ojedinělých bouřek, popř. výraznějších srážkových úhrnů z bouřek při vazbě na orografii.

Modely počítají s rozdílnější mírou labilizace, povětšinou o něco slabší ale i tak nezanedbatelnou CAPE 2000 – 3000 J/kg(GFS), 1000-2000(ECMWF) ale zejména slabší dynamikou ať co do střihu větru či do podpory konvekce. Rovněž iniciace v této oblasti je otazná a bouřky by zde měly být méně četné, než v rámci Čech. I tak lze s ohledem na míru labilizace počítat s možným výskytem silných krupobití a přívalových lijáků v rámci ojedinělých bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ základní riziko(žlutá oblast) —

Podmínky jsou zde výrazně slabší jak co do míry labilizace, tak i dynamiky, navíc očekávaná pravděpodobnost výskytu bouřek je zde jen velmi nízká, i tak je nelze zcela vyloučit.