Možnost silných bouřek s krupobitími a přívalovými srážkami
— SITUACE —

Situace je podobná jako v předchozích dnech. Zatímco nad východní Evropou stagnuje výškový hřebenvyššího geopotenciálu s osou zhruba od jižní Itálie po sever Ruska, nad západní Evropou a severním Atlantikem se rozkládá mohutná výšková brázda. V její přední straně je vnořena další krátkovlnná brázda, která bude během dne přecházet přes střední Evropu směrem k SSV a slábnout. Rovněž je zde možné pozorovat výrazně zvlněné frontální rozhraní před kterýmproudí nad naše území teplá, vlhká a instabilní vzduchová hmota, ve které se tvoří bouřky.

— PŘEDPOVĚĎ V Čechy, Morava —

Stupeň 1 byl vydán na možnost přívalových srážek a krupobití

Modelové předpovědi předpokládají nad naším územím rozsáhlou silně instabilní oblast s hodnotami CAPE přes 2000 J/kg. Tomu nasvědčují i půlnoční sondáže z oblasti před frontou které ukazují instabilní zvrstvení ve středních hladinách a pár set J/kg MLCAPE, ale též nezanedbatelnou zádržnou vrstvu cap. Rosné body v době psaní předpovědí se na většině území pohybují zhruba mezi 16-18 °C během večerního vzduchu je zde možný další příliv vlhčího vzduchu od jihu a další vzestup rosných bodů zejména na jihu území. Iniciaci konvekce zajišťuje frontální rozhraní již od nočních hodin. v době psaní předpovědi se na něm vyskytuje bouřková aktivita v pásu zhruba od Českých Budějovic po Hradec Králové. Samo rozhraní je téměř stacionární, bouřky se po něm pohybují od JZ k SV. Střih větru v oblasti se podle půlnočních sondáží i podle předpokladům modelů pohybuje a bude pohybovat zhruba kolem 15 m/s, přičemž proudění má být přes většinu troposféry od jihozápadu k severovýchodu. Takovéto uspořádání favorizuje vznik train effectu a možnost významných srážkových úhrnů (Přes 30, lokálně i přes 50mm/hod) v oblasti ovlivněné tímto rozhraním. Největší nebezpečí je přitom v rámci hor. Překryv silné instability a střihu větru kolem 15 m/s povede k vývoji silných výstupných proudů v bouřkách, díky kterým je možný vznik krupobití s průměrem krup ojediněle přesahujícím 2cm. Lokálně (zejména v rámci Orlických hor a Jeseníků) je tedy možný výskyt jevů odpovídajících stupni 2.

— PŘEDPOVĚĎ Slovensko —

Podmínky pro destabilizaci ovzduší jsou v této oblasti podobné jako v předchozím případě, problematická však bude iniciace konvekce. Je zde větší vliv výškového hřebene než v předchozím případě a chybí tu jakékoliv rozhraní, které by s iniciací konvekce napomohlo. I modelové předpovědi srážek (vyjma GFS) jsou velmi skeptické k vývoji rozsáhlejší konvektivní aktivity v rámci tohoto území. V rámci hor je však možný ojedinělý výsyt bouřek, v jejichž rámci je možný vývoj krup, nebo přívalových srážek. Pravděpodobnost výskytu bouřky se však pohybuje zhruba kolem 10%.