Možnost bouřek s přívalovými srážkami a krupobitími zejména v rámci středního Slovenska
— SITUACE —

Nad jižní a východní částí Evropy (s osou ca od Z Afriky po Ukrajinu) se rozkládá mohutný výškový hřeben vyššího geopotenciálu, zatímco severozápad je pod vlivem oblasti nižšího geopotenciálu, v rámci které je možné pozorovat několik krátkokvlnných brázd a hřebenů. Nad střední Evropou se stále nachází zvlněná frontální rozhraní s poměrně výrazným teplotním rozdílem na obou stranách. Před tímto frontálním rozhraním proudí nad naše území teplá, velmi vlhká a instabilní vzduchová hmota.

— PŘEDPOVĚĎ oblast se stupněm 1 —

Očekáváme vývoj silných bouřek s přívalovými srážkami a možností krupobití.

Modely se shodují v průběhu dne na mírné labilitě v této oblasti s hodnotami CAPE výrazně přesahujícími 1000 J/kg (až téměř ke 2000 J/kg). Vysokou vlhkost v této oblasti demonstrují rosné body, které v době psaní této předpovědi na mnoha místech přesahují 18°C. Oblast s předpokládanou výraznější labilizací se bude překrývat s oblastí se střihem větru kolem 10 m/s ve spodních 6km. Takový střih je poměrně slabý. Očekáváme spíše hůře organizované multicely. V jejich rámci (vzhledem k vysoké vlhkosti a předpokládanému pomalému postupu a pravděpodobnéhu orografickému zesílení srážek) očekáváme zejména přívalové srážky, kde by hodinové úhrny mohly přesáhnout 30mm, Rovněž je zde i možnost výskytu krupobití. Problémem je iniciace bouřek. Výškový hřeben vyššího geopotenciálu bude iniciaci spíše limitovat. Bouřky by se tak měly držet zejména v rámci hor, popřípadě lokálních zón konvergence. Zda bude takovýto impuls dostačující pro výraznější iniciaci bouřek je zatím otazné a není vyloučena ani možnost, že proběhne jen lokálně a podmínky pro stupeň 1 splněny nebudou. Aktuálně (v době psaní předpovědi) nad severní částí středního Slovenska podle radaru jistá iniciace probíhá. Maximální bouřkovou aktivitu však očekáváme spíše až v pozdně odpoledních a večerních hodinách a to i pokud se splní scénář uvedený výše. Postupovat by měly zhruba od jihozápadu k severovýchodu. Největší pravděpodobnost výsyktu bouřek je střední Slovensko.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zde budou podmínky jak co do lability tak co do iniciace patrně slabší. hodnoty CAPE očekáváme nejčasěji do 1000 J/kg, přičemž ani střih větru nebude výraznější, než v oblasti označené stupněm 1. Vývoj hluboké konvekce očekáváme v rámci západu ČR jen velmi ojediněle a nejspíše bez bleskové aktivity. (popřípadě s ojedinělými bleskovými výboji v rámci přeháněk). Morava je na tom poněkud lépe, nicméně pravděpodobnost vývoje bouřek se rovněž pohybuje jen kolem 10%. Nejvyšší pravděpodobnost vývoje bouřek a v jejich rámci též ojedinělých přívalových srážek popř. slabšího krupobití má východní Slovensko, kam by postupně mohly dorazit bouřky od západu. Iniciace bouřek je však podobně jako v oblasti se stupněm 1 otazná a proběhne pravděpodobně jen lokálně.