Možnost výskytu ojedinělých bouřek s možností silných projevů.
— SITUACE —

Nad střední Evropu zasahuje od jihu výškový výběžek vyššího tlaku mezi dvěmi brázdami, jednou nad Ruskem a druhou nad V Atlantikem, jež je spojena s přízemní tlakovou níží nad Britskými ostrovy. V teplém sektoru této cyklony, v týlu nevýrazné tlakové výše, se nad stř. Evropu dostala velmi teplá, vlhká a instabilní vzduchová hmota od jihu, ve které bude díky insolaci docházet k mírné až silné labilizaci prostředí a tak je potřeba počítat s možností výskytu ojedinělých bouřek i před samotnou studenou frontou.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Situace je hodně nejistá a to zejména kvůli problému s inicací bouřek. Modely sice naznačují poměrně výrazné podmínky s předpovídanými hodnotami MLCAPE lokálně až přes 2000 J/kg a vektorovým rozdílem větru v 0-6 km i nad 15 m/s, ale dynamika je jinak spíše nevhodná. Nad naše území ve středních hladinách troposféry od jihu zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu spojený s osou jazyka vyšších teplot. To může spolu s nástupem výškové divergence Q-vektoru vést spíše ke stabilizaci zvrstvení středních hladin a výskytu zádržné vrstvy CIN i v odpoledních hodinách v prostředí bez výraznějšího spouštěcího faktoru, což by mohlo zabránit výskytu jakékoliv hluboké konvekce. Jistou naději do situace, z hlediska iniciace, vnáší přítomnost pravděpodobně vícero outflow z bouřek z předešlého večera v Německu, ale s nimi související hustá oblačnost může zase výrazně omezit insolaci a tak labilizaci prostředí v některých oblastech. Situace je tak velmi nejistá a nejistotě ještě přidávají numeriské předpovědní modely. Globální modely GFS a ECMWF se přiklánějí k výskytu bouřek nad JV-V Moravy a Z Slovenska a nad Z Čech, podrobnější modely jsou ale skeptičtější k iniciaci a naznačují možnost jen velmi ojedinělých bouřek.
Kvůli možnosti výraznějších projevů případných bouřek vydáváme na část území stupeň 1, zejména kvůli riziku silných krupobití a přívalých lijáků, ale je nutné podotknout, že v některých oblastech je výskyt bouřek značně nejistý a zaznačena je větší oblast než jaká může být v reálu bouřkami zasažena.