Silné bouřky s krupobitími a silným nárazovitým větrem
— SITUACE —

V původně téměř zonálním proudění se formují dvě výšková brázdy – jedna nad východní Evropou, s osou přibližně od severu Skandinávie po Černé moře a druhá nad západní Evropou. Tato západní brázda bude v průběhu dne poměrně rychle posotupovat směrem k východu. Mezi těmito brázdami se vyvíjí výběžek vyššího geopotenciálu spojený s teplým sektorem mohutné tlakové níže nad Britskými ostrovy. V rámci tohoto výběžku bude nad území střední Evropy proudit teplá a vlhká vzduchová hmota. Její přísun pak bude ve večerních a nočních hodinách ukončen postupující studenou frontou spojenou ve výšce s krátkovlnnou brázdou.

— PŘEDPOVĚĎ oblast označená stupněm 2 —

V této oblasti by měly být nejlepší podmínky pro rozvoj silných/intenzivních bouří. V rámci teplého sektoru cyklony můžeme očekávat příliv teplé a poměrně vlhké vzduchové hmoty. Ta by se jak vlivem denního prohřívání, tak i vlivem advekce vlhkosti měla během dne labilizovat. Modely GFS i ECMWF uvádí hodnoty MLCAPE přes 1000J/kg. Vlhkost by měla být nemalá ve většině troposféry. Ve 2metrech nad zemí udává rosné body přes 18°C. Díky relativně nízké výšce kondenzační hladiny a hladiny volné konvekce lze očekávat poměrně dobré podmínky pro iniciaci konvekce před samotnou frontou. V rámci postupující brázdy je možné čekat poměrně silné proudění, což se projevuje i na hodnotách střihu větru, který by měl ve spodních 6km přesahovat 20-25m/s, ve spodních 3km počítá model GFS se střihem 15-20m/s a ve spodním kilometru může ve večerních hodinách střih překročit 10m/s. To už jsou výrazné hodnoty tvořící prostředí pro vývoj dobře organizovaných multicelárních/supercelárních bouřek. Díky poměrně dobré labilizaci a předpokládané dobré organizaci bouřek je možné v jejich rámci očekávat krupobití, přičemž průměr krup by mohl překročit 2cm. Ve večerních hodinách by na frontě mohla přecházet MCS. Za předpokladu, že do týlu MCS půjde silné proudění na frontě, je možné očekávat v jejím rámci silné nárazy větru až přes 25m/s. Postup MCS by měl být přibližně od jihozápadu k severovýchodu. Pásmo konvergence Q-vektoru, které přes tuto oblast bude postupovat v nočních hodinách nejspíše podpoří v rámci MCS vývoj oblasti stratiformních srážek, v jejímž rámci by tímto mohly napadnout lokálně i významnější srážkové úhrny. V rámci bouřek, zejména supercelárního charakteru, popřípadě v rámci MCS není vyloučen vývoj ojedinělého tornáda vzhledem k poměrně výraznému střihu větru a helicitě ve spodním kilometru.

— PŘEDPOVĚĎ Morava, J/JZ Slovenska —

Zde by měly být podmínky o něco slabší, zejména co se týče střihu větru. Toto území se již bude nacházet částečně mimo oblast silného proudění spojeného s krátkovlnnou brázdou. Střih větru by zde měl být slabší, ve spodních 6 kilometrech kolem 15m/s. Střih by se měl udržovat hlavně ve výšce. V kombinaci s modely odhadovanou MLCAPE přes 1000/1500J/kg je možno očekávat vývoj poměrně dobře organizovaných multicelárních bouřek jejichž největším nebezpečím budou patrně kroupy. Ty by ojediněle mohly dosáhnout průměru kolem 2cm. Během večera a noci očekáváme, že přes tuto oblast přejde MCS na čele fronty. V současné době je těžké odhadnout intenzitu projevů na ní v této oblasti. Mohla by však přinést silný vítr s nárazy přes 20m/s a v menší míře by se i v jejím rámci mohla objevit slabší krupobití.
Střih větru bude pravděpodobně rychle slábnout směrem k jihovýchodu. V rámci J/JZ Slovenska by pak spíše než krupobití mohla být šance na vyšší hodinové úhrny srážek (přes 30mm) a to zejména na návětří hor.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Očekáváme spíše slabé bouřky s minimem nebezpečných projevů. Labilita i střih by měly být slabší, než v předchozích oblastech, nicméně zejména na návětří hor by se lokálně mohl vyskytnout vyšší úhrn srážek.