Místy bouřky, ojediněle zejména na Z ČR a V a stř. Slovenska s možností sinějších projevů.
— SITUACE —

Nad SZ Evropy se rozkládá mohutná výšková brázda spojená s přízemní cyklonou nad Skandinávií s podružným mělkým jádrem nad J Brit. ostrovů. Nad Ruskem se pak nachází rozsáhlejší ale relativně nevýrazná oblast vysokého tlaku vzduchu. Cyklona nad Skandinávií je spojena se SF která by měla ve večerních a nočních hodinách začít přecházet od Z přes území ČR. Před touto frontou se nachází teplá, labilní vzduchová hmota, ve které se ještě před frontou mohou vyskytovat ojedinělé bouřky.

— PŘEDPOVĚĎ Z-JZ ČR —

Nad daným regionem modely předpokládají největší labilizaci až v podvečerních a večerních hodinách, kdy by měla začít zesilovat advekce vlhkosti z Německa. Modely se shodují na tom, že by mělo dojít až k mírné labilizaci do hodnot CAPE přes 1000J/kg, kde GFS ponechává největší labilitu spíše v oblasti pohraničních hor, zatímco ECMWF dává výraznější hodnoty více do vnitrozemí ČR. Rovněž je předpokládáno zesilování střihu větru a to až do hodnot DLS k 15m/s. Modely též předpokládají poměrně výrazný růst srážkové vody v atmosféře, související s již zmíněnou advekcí vhkého vzduchu, a to až do hodnot kolem 40kg/m2 a s tím související velmi silný vtok vlhkosti do případných bouřkových systémů.
V této oblasti tedy předpokldáme zpočátku, pokud nějaké, tak pouze ojedinělé bouřky, vázané spíše na horské oblasti a výraznější vrchoviny. Bouřky by zpočátku neměli mít nijak dramatické projevy ale postupně mohou zejména v Z položených oblastech nabývat na síle s možností výskytu výraznějších přívalových lijáků a krupobití. Organizace bouřek by měla být v podobě shlukových později možná i lineárně organizovaných multicel, ve kterých bo mohlo dojít i k výskytu silnějších krupobití.
Ve večerních hodinách modely počítají s možností MCS(bouřkového systému) postupujícího přes Z část ČR směrek k VSV, systém by mohl přinést větší množství blesků, výraznější srážkové úhrny, někde až přes 30mm, a popř. i nárazy větru nad 20m/s. Po tuto oblast tedy vydáváme stupeň č. 1.

— PŘEDPOVĚĎ V a stř. SR —

Modely v této oblasti počítají až s mírnou labilizací do hodnot CAPE >1000J/kg, zato však střih větru by se měl pohybovat pouze kolem 10m/s. Velkou roli zde hraje advekce velmi vlhkého vzduchu v nižších hladinách nad V až JV část Slovenska, která právě přispívá k oné výraznější labilizaci prostředí. Vlhkost však není tak vertikálně mohutná proto hodnoty srážkové vody v této oblasti nepřesáhnou 40kg/m2. I tak s ohledem na labilizaci do hodnot zřejmě až kolem 1500J/kg a vysoké abs. vlhkosti, kdy smeš. poměr přesahuje 12g/kg, lze počítat s výraznějšími projevy. V kombinaci s vlivy složitého terénu nelze vyloučit lokálně silné přívalové lijáky s úhrny až kolem 30mm, rovněž nelze vyloučit krátkodobé i silnější krupobití popř. nárazy větru přes 20m/s. Pro tuto oblast též vydáváme stupeň 1.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek územi —

Na zbytku území počítáme spíše s možností ojedinělého výskytu bouřek, zejména pak na území Čech, kam by mohl během pozdního večera ale spíše až noci, dorazit dožívající bouřkový systém ze Z Čech. V této oblasti už nepředpokládáme tak výrazně projevy jako na Z Čech. Nejměnší pravděpodobnost výsktu bouřek, je pak v pásu od stř. Moravy po JZ Slovensko, zde modely předpokládají jak minimální, pouze slabou až velmi slabou labilizaci, tak prakticky téměř žádné srážky.