Miestami silné, len výnimočne intenzívne búrky, v rámci Moravy, Slezska a západného Slovenska.
— SITUACE —

Do strednej Európy od západu postupuje v stredných hladinách troposféry brázda, pričom naše územie sa bude nachádzať na jej severovýchodnej strane, s prevládajúcim južným až juhovýchodným prúdením v stredných a vyšších hladinách, dosahujúcim rýchlosti 15-20 m/s. Hlavne vo večerných hodinách by sa mohla prejaviť výstupným prúdením vďaka advekcii pozitívnej vorticity v kombinácii s teplou advekciou v nižších hladinách troposféry. Nad územím ČR zároveň stagnuje studený front, ktorý by sa hlavne vo večerných hodinách mohol zvlniť. Postup vlny a hĺbka mezomerítkovej tlakovej níže v rámci vlny budú hrať značnú úlohu vo vývoji situácie hlavne vo večerných hodinách.

— Stupeň 1 – Morava, Slezsko, JZ a Z Slovensko —

Modely sa zhodujú v rámci vývoja najvýraznejšej lability počas popoludňajších hodín v rámci SV územia ČR, s predpokladanými hodnotami MLCAPE medzi 500 a 1000 J/kg. Pomerne nevýrazný strih vetra, s hodnotami medzi 10-15 m/s v rámci vrstvy 0-6 km zrejme zabezpečí organizáciu búrok do multiciel. Vo výraznejších bunkách nemožno vylúčiť výskyt krúp alebo nárazov vetra okolo 20 m/s. Najpravdepodobnejší výskyt búrok počas popoludnia bude zrejme v rámci Slezska a SZ Slovenska.

Pomerne náročná situácia na predpoveď sa odohraje vo večerných hodinách. Modely GFS a WRF, ako aj Aladin predpokladajú vznik frontálnej vlny, s prízemnou cyklónou, postupujúcou pozdĺž frontu na sever až severovýchod. Zároveň sa očakáva prudké zosilnenie prúdenia v nižších hladinách do tyla tejto níže, s rýchlosťami až ku 25 m/s v 850 hPa podľa GFS. V rámci vlny tieto modely predikujú advekciu labilného vzduchu nad severnú stranu vlny, so zvýšenými hodnotami MUCAPE, zrejme na juhu až ku 1000 J/kg. Následne v nočných hodinách by front mal v zosilnenom prúdení akcelerovať smerom na východ. V prípade, že bude platiť scenár GFS a WRF, v miernych hodnotách MUCAPE a strihu vetra v rozmedzí 15-20 m/s nemožno vylúčiť postup dobre organizovaného systému búrok, s výskytom krúp a nárazov vetra miestami nad 20 m/s – najvýraznejšie riziko bude nad J Moravou a krajným JZ Slovenskom. Hlavne na severozápadnej strane vlny možno rátať aj s vysokými úhrnmi zrážok. Systém by mal postupovať smerom k severovýchodu a v neskorých nočných hodinách by sa mohol dostať až nad stredné Slovensko. Presná predpoveď bude zrejme počas dňa, hlavne vzhľadom na večerný a nočný vývoj, updatovaná.

— Zvyšok územia —

Žlto vyznačené územia by mohli počas dňa a noci zaznamenať búrkovú činnosť, avšak pravdepodobne bez výraznejších doprovodných javov.