Bouřky ojediněle se silnými přívalovými lijáky
— SITUACE —

Nad východní Evropou se udržuje výšková brázda s osou táhnoucí se přibližně od SV Ruska po Balkán. Oproti tomu na západ od našeho území se rozprostírá výškový hřeben vyššího tlaku spojený při zemi s mohutnou tlakovou výší mající střed cca nad Britskými ostrovy. Tento hřeben bude v průběhu dne zvolna slábnout a bude jej od severu nahrazovat nová výrazná výšková brázda( spojená se studenou frontou, která ale začne území střední Evropy ovlivńovat až v průběhu zítřejšího dne). Díky tomu také začne v průběhu večera a noci zvolna zesilovat severozápadní proudění ve všech hladinách.

— PŘEDPOVĚĎ —

Očekáváme spíše slabší, špatně organizované bouřky vázané zejména na horské oblasti. Jejich nejhorším projevem by mohly být silné srážky s lokálními vyššími úhrny (přes 30mm/hod), zejména na návětří hor, nebo při vzniku train effectu (zjednodušeně řečeno: řada bouřek postupuje nad jedním místem). Otazné je, zda bouřky za těchto podmínek budou splňovat kritéria pro vydání prvního stupně, prozatím jej tedy nevydáváme, ale je možnost, že v průběhu dne vydán bude.
Co se podmínek týče, model GFS předpokládá hodnoty CAPE pod 1000J/kg. Oproti předchozím běhům labilitu dosti zeslabil. Aktuální soundingy vykazují ve vrstvě při zemi inverzní vrstvu, která by se však měla v průběhu dne, v rámci přehřívání vrstev vzduchu blízko zemského povrchu, odbourat. Střih větru by měl zůstat slabý, ve spodních 6 kilometrech spíše pod 10m/s. V průběhu večera sice bude mírně zesilovat (DLS nad 10m/s) je však otazné, zda v té době ještě bude existovat dostatečně labilní zvrstvení ovzduší. Tvorbu bouřek předpokládáme tedy zpočátku na horách, v průběhu dne by se pak bouřková činnost mohla rozšířit i mimo ně. V průběhu večera a noci by pak měly bouřky zvolna slábnout.