Silné búrky s prívalovými zrážkami a krupobitím
— Situácia —

Situácia bude nadväzovať na prechádzajúci deň. Cez naše územia bude prechádzať na východ zvlnený studený front spojený s rýchlo postupujúcou výškovou brázdou nad južnou Škandináviou, ktorý mení miestami svoj charakter. Po prednej strane brázdy v teplom sektore prúdi do našej oblasti od juhozápadu teplá a vlhká vzduchová hmota spojená s oblasťou vyššieho geopotenciálu nad južnou Európou, ktorá prináša v hladine 850hPa(1500m n.m.) teploty okolo 16°C. Podsúvajúci sa studený front prinesie zmenu teplotného charakteru vo vertikálnom merítku troposféry, a teda priaznivé podmienky pre konvektívne javy.

— Oblasť označená stupňom č.1 —

GFS nadhodnotil labilitu ovzdušia počas stredy na našom území, aj z dôvodu teplého vzduchu vo výškach, čomu odpovedal aj menej výrazný búrkových priebeh dňa na východe. Vývoj búrkovej činnosti vo štvrtok bude výrazne záležať od časových podmienok prechodu frontu cez Slovensko a od prípadných vrstevnatých zrážok. Počas dňa treba očakávať stále miernu labilizáciu zvrstvenia ovzdušia hlavne v južnej a východnej časti, pričom modely predpokladajú hodnoty MLCAPE nad 1200 J/kg s lifted indexom okolo -4 a to najmä na juhovýchode. Rosné body by sa mali pohybovať okolo 18°C, no miestami až okolo 20°C. Teplotné a vlhkostné pomery v priečnom reze troposféry vhodné pre búrkové situácie reprezentujú hodnoty K a Tompson indexu, ktoré sústreďujú svoje najvyššie čísla na východnú polovicu Slovenska. Taktiež je možný vývoj búrok pred samotným frontom, ktoré budú viazané na reliéf hornatej krajiny. Strih vetra v spodných 0-6km by mal postupne zoslabnúť ako bude front postupovať na východ. Očakáva sa do 15m/s, v spodných 3km do 10m/s a v 1km prechodne do 10m/s. Preto sa dajú očakávať dobre organizované búrky multicelárneho typu, ktoré v prípade naviazanosti môžu priniesť výraznejšie zrážkové úhry. Búrky môžu byť ojedinele prevádzané krúpami o priemere cca. 2cm a silnejšími nárazmi vetra. V prípade pomalšieho postupu frontu, prípadne jeho nižšou dominanciou v ranných hodinách na západnom Slovensku je počas dňa možný postup silných búrok z Maďarska k severovýchodu. Situácia sa môže výrazne meniť s dobou príchodu frontálnej poruchy, preto je možný update v ranných hodinách.

— Žltá oblasť—

Tu sa očakáva doznievanie búrkovej činnosti spojenej s frontom, kde pôjde o slabšie búrky.