Možnost slabých bouřek v rámci hor na JZ ČR
— SITUACE —

Mělká výšková tlaková níže, která ovlivňovala zejména západ ČR se během dne patrně stane součástí též mělké výškové brázdy.

— PŘEDPOVĚĎ —

V rámci níže se udržují nižší teploty vyšších hladin vzduchu. To v kombinaci s denním přehříváním zemského povrchu a přilehlých vrstev vzduchu vyústí ve slabou labilizaci ovzduší. Modely GFS a WRF počítají s hodnotami CAPE do 200 J/kg, model ECMWF je podstatně střízlivější a nedostal se s CAPE ani na 100J/kg. Vzhledem k předchozímu vývoji se přikláníme spíše ke scénáři podle GFS a WRF. Očekáváme tvorbu přeháněk a bouřek zejména v rámci horských oblastí. Konvekce by měla vykazovat výrazný denní chod s maximálním rozvojem v odpoledních a večerních hodinách. V jejich rámci povětšinou neočekáváme výraznější projevy.