Možný výskyt ojedinělých bouřek, zejména v Z polovině Čech v rámci horských oblastí.
— SITUACE —

Z polovina ČR bude pod vlivem mělké výškové cyklony se studeným jádrem, což spolu s insolací vede k labilizaci prostředí, zejména pak nad Z polovinou ČR a tak možnosti výskytu přeháněk a ojedinělých bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Ranní sondáže naznačují labilní zvrstvení prostředí a dokonce i slabou energii lability CAPE, což je v souladu s předpověďmi modelů, které zejména na Z-JZ Čech počítají s hodnotami CAPE v řádu několika stovek J/kg. Střih větru by měl být lokálně zesílený díky působení výškové cyklony, ale i tak zůstane jen na hodnotách DLS kolem 10 m/s. S ohledem na podmínky čekáme spíše neorganizovanou konvekci bez výrazných projevů, vázanou zejména na výraznou orografii.