Veľmi silné mrazy, najmä v severných až severovýchodných okresoch Česka a na Slovensku.— Situácia —

Nad severovýchodnou Európou sa rozprestiera mohutná sezónna tlakový výš Dieter, ktorá dosahuje maximálny tlak okolo 1065hPa. Jej výbežok zasahuje až nad Atlantický oceán. Po jej juhozápadnej strane preniká do Európy mimoriadne studená vzduchová hmota, tvorená kontinentálnym vzduchom miernych zemepisných šírok. Chladný vzduch je vo vyšších vrstvách troposféry spojený s nízkym tlakom a teplotou v hladine 850hPa nad našim územím až okolo -19°C. Zároveň sa v stredomorí prehlbuje málo vertikálne rozvinutá tlaková níž, ktorá bude postupovať ďalej na východ.

— Predpoveď ČR a SR —

Obedné sondážne merania poukazujú na prítomnosť suchej vzduchovej hmoty s teplotami vo výške 1500m n.m. okolo -20°C nad SR a o stupeň teplejšie nad ČR. Očakávame, že dnešná noc bude najchladnejšia v tomto týždni. Avšak brzdiacim faktorom môže byť tentokrát oblačnosť postupujúca od juhu. Napriek tomu sa aj v južných oblastiach stihne ochladiť pod -20°C. Stupňom 1. označujeme teda oblasti, v ktorých teplota môže poklesnúť pod -15°C a stupňom 2. oblasti s potenciálom na teploty prekračujúce hranicu -20°C, resp. okolo -25°C. Absolútne teplotné minimá však očakávame ešte nižšie, pohybujúc sa okolo -30°C, pričom nižšie teploty očakávame na Slovensku. Nízke teploty môžu byť sprevádzané silnejším vetrom, ktorý spôsobí pokles pocitovej teploty.