Veľmi nízke nočné teploty.— Situácia —

Nad severovýchodnou Európou sa rozprestiera mohutná sezónna tlakový výš Dieter, ktorá dosahuje maximálny tlak okolo 1065 hPa. Jej výbežok zasahuje nad Atlantický oceán a hrebeň ponad Grécko až nad Afriku. Po jej juhozápadnej strane preniká do Európy mimoriadne studená vzduchová hmota, tvorená kontinentálnym vzduchom miernych zemepisných šírok. Chladný vzduch je vo vyšších vrstvách troposféry spojený s nízkym tlakom a teplotou v hladine 850hPa až okolo -26°C.

— Predpoveď pre ČR a SR —

Obedné sondážne merania poukazujú na prítomnosť suchej vzduchovej hmoty s teplotami vo výške 1500m n.m. okolo -13°C. Počas noci bude prílev studeného vzduchu zosilovať a teploty v danej hladine poklesnú o ďalších 7°C, na hranicu -20°C. Synoptická situácia zabezpečuje bezoblačné počasie so suchým vzduchom, teda potenciálom na výrazné ochladzovanie prízemných vrstiev. Očakávame, že zajtrajšie ráno bude o pár stupňoch chladnejšie ako predošlé. Teploty pod -30°C boli zatiaľ zaznamenané výlučne tesne nad povrchov zeme. Stupňom 1. označujeme oblasti, v ktorých môže teplota poklesnúť pod -15°C a stupňom 2. oblasti s potenciálom na teploty prekračujúce hranicu -20°C. Absolútne teplotné minimá však očakávame ešte nižšie, približujúc sa teplotám -30°C. Takéto teploty budú dosiahnuté v horských oblastiach, dolinách, poprípade kotlinách so špecifickou mikroklímou. Nízke teploty môžu byť sprevádzané silnejším vetrom, ktorý spôsobí pokles pocitovej teploty.