Možnost silnějších bouřek ojediněle s možností vyšších srážkových úhrnů a nebo krupobití.
— SITUACE —

Situace zůstává podobná jako předešlé dny a nad naším územím se rozkládá tropická vzduchová hmota s vysokými odpoledními teplotami a místy i s velkou absolutní vlahkostí vzduchu a mírnou labilitou. Do vývoje navíc zasáhlo čelo výlevu chladnejšího vzduchu z nočních bouřek, jež iniciovalo ranní bouřky v Čechách a mohlo by pomoci i dalšímu vývoji.

— PŘEDPOVĚĎ —

Modelové předpovědi počítají s mírnou labilizací, kdy by se hodnoty ML CAPE měli pohybovat až kolem 2000 J/kg. Ještě ranní sondáže vypadaly poměrně dobře, kdy Praha měla v druhé polovině noci ML CAPE 2000 J/kg (MU CAPE 2770 J/kg) a ráno obě modifikace CAPE s hodnotami nad 1800 J/kg. Dnešní odpolední měření z Prahy ale dává hodnoty značně nižší a to do 1000 J/kg což je jen slabá labilita. Na vině je zřejmě pokles rosných budů v SZ polovině Čech. Rosné body zůstávají dále vysoké na Vysočině a v některých částech Moravy a tak by zde ještě mohla labilita dosahovat i hodnot přes 1000 J/kg, model GFS ale naznačuje možný opětovný vzestup rosných bodů na SZ a Z Čech ve večerních a nočních hodinách. Rozvoj konvekce se děje aktuálně v závětří Šumavy a náznaky na možnou incializaci jsou v pásu přes Vysočinu ca k polskému výběžku(Kladsko a okolí). Modely naznačovaly inicializace bouřek na vícero místech, zejména v rámci horských oblastí, ale na SZ Čech je i v rámci hor vývoj prozatím otazný. Větší rozvoj konvekce by ale mohl nastat i během večera a v noci, kdy např. model ECMWF počítá s možností výskytu MCS, jež by přecházela od JZ Čech směrem ca k SV. Reálný vývoj situace těchtů dnů však natolik závisí na lokálních faktorech a je velmi výrazně ovlivněch i drobnými chybami v předpovědích modelů, že nelze zcela spolehlově odhadnout a lokalizovat další vývoj. S ohledem na slabý až mírný střih větru a hodnoty lability, lze usuzovat na multicelární organizaci bouřek s hlavním rizikem v podobě krupobití ale i přívalových srážek v případě, že dojde na lokálně podmíněný backbuilding. Srážkové úhrny by se pak mohly v zasažených oblastech vyšplhat na hodnoty kolem 30 mm a víc.