Možnost silných bouřek s krupobitími a přívalovými srážkami
— SITUACE —

Situace bude podobná předchozám dnům. Nad severním Atlantikem se udržuje horizontálně i vertikálně mohutná cyklona, zatímco střední Evropa je pod vlivem výškového hřebenu vyššího geopotenciálu. V jeho rámci proniká nad naše území velmi teplá a vlhká, instabilní vzduchová hmota, ve které se během odpoledních a večerních hodin budou tvořit bouřky.

— PŘEDPOVĚĎ oblast označená stupněm 1 —

Modely se v tomto případě neshodují ani v rozložení ani míře labilizace. Zatímco GFS uvažuje na většině ČR pouze se slabou labilizací a hodnotami MLCAPE přes 1000 J/kg pouze pro oblast JZ Čech a S Slovenska, ECMWF je v tomto směru mnohem optimističtější. Uvažuje s mírnou labilizací (Hodnoty CAPE přibližně v rozmezí 1000-2000 J/kg) v pásmu zahrnujícím celé západní Čechy, severní Moravu a severní část Slovenska. Vlhkost je poněkud nižší, než v předchozích dnech. Přesto je možné na některých místech očekávat během dne teploty rosného bodu kolem 20°C. Labilní oblast bude v překryvu se slabým střihem větru, kolem 10 m/s ve spodních 6 kilometrech. Iniciace bouřek je opět dosti otazná, vzhledem k vysokým teplotám v tlakových hladinách 850 a 700hPa a výrazné zádržné vrstvy s vysokými hodnotami CIN. Vývoj bouřek by měl probíhat zejména v pozdně odpoledních / večerních hodinách. Zpočátku by měly být vázány zejména na orografii, později by se mohly přesouvat i do níže položených oblastí. Stupeň 1 byl vydán zejména pro nebezpečí krupobití, a přívalových srážek s hodinovými úhrny až přes 30 mm. Největší pravděpodobnost výskytu těchto jevů je pak v oblasti JZ Čech a SV Slovenska.