Možnost silných bouřek zejména na Moravě. Očekávat lze silný vítr, krupobití a lokálně vyšší úhrny srážek.
— SITUACE —

Počasí v Evropě dominuje poměrně výrazný výškový výběžek vyššího geopotenciálu s osou táhnoucí se přibližně od severní Afriky po Skandinávský poloostrov. Tento hřeben je z východu ohraničen dlouhovlnnou brázdou a ze západu vertikálně i horizontálně mohutnou tlakovou níži se středem nad Severním mořem. Kolem této níže se bude obtáčet další krátkovlnná brázda. Na jejím čele postupuje studená fronta, která bude v průběhu dne a noci přecházet i přes ČR a SR. Před frontou proudí nad naše území od jihu velmi teplá a vlhká vzduchová hmota

— PŘEDPOVĚĎ V Čechy, Morava, Z Slovenska —

Očekáváme silné bouřky s nebezpečnými doprovodnými jevy, zejména silným větrem a krupobitími, v menší míře se hlavně na návětřích hor mohou vyskytnout vyšší úhrny srážek.
Modely se neshodují v míře labilizace nad naším územím. GFS uvažuje s mírnou labilizací při hodnotách MLCAPE nad 1000J/kg ECMWF je dosti skeptický co do potenciálu nad ČR a Slovenskem a mírnou až silnou labilizaci posunul na sever do Polska.
Vzduch, který k nám od jihu proudí je dosti vlhký, s hodnotami směšovacího poměru až přes12g/kg.
Potíže budou, zejména zpočátku, s iniciací konvekce. Vzhledem k vysokým teplotám v tlakových hladinách 700 a 850 hPa se zde bude udržovat výrazná zádržná vrstva stabilního vzduchu. Vznik bouřek před samotnou frontou je vzhledem k vysokým hodnotám CIN nepravděpodobný.Až výšková brázda, na jejímž čele postupuje fronta, dodá, v pozdně odpoledních a večerních hodinách, dostatečnou dynamickou podporu pro rozrušení této vrstvy a iniciaci hluboké konvekce. Vzhledem ke střihu větru 15-20m/s v rámci spodních 6km a 10-15m/s v rámci spodních 3 km je možné očekávat dobrou organizaci bouřek, které se na frontě budou patrně rychle slévat do MCS. Na jejím čele je možné očekávat silné nárazy větru kolem 20, lokálně až kolem 25m/s. Rovněž je možné počítat s krupobitími. Přesto, že by měl být postup MCS poměrně rychlý nelze v horských oblastech vyloučit ani vyšší úhrny srážek (kolem 30 mm/hod). MCS bude postupovat od jihozápadu k severovýchodu a aktivní by se měla vzhledem k dostatečné labilitě a střihu větru udržovat dlouho do noci.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Na západě ČR patrně nedojde k dostatečné labilizaci částečně i díky tomu, že fornta by přes tuto oblast měla přecházet v poměrně časných hodinách (dopoledne). BOuřky zde by se povětšinou měly obejít bez výraznějších projevů. Přesto ojediněle nevylučujeme náraz kolem 20m/s, nebo slabší krupobití.
Co se týče východní poloviny Slovenska ani zde není předpokládána dostatečná labilizace. Navíc by sem měla fronta dorazit až pozdě v noci/k ránu. Intenzita bouřek je zatím otazná, nicméně výraznější projevy (zejména nárazy větru kolem 20m/s, v menší míře přívalové srážky) by se měly vyskytovat spíše ojediněle.