Místy bouřky, zejména na rozhraní Čech a Moravy, ojediněle pak i se silnějšími projevy, behem večera a noci přesouvání bouřek na Slovensko.
— SITUACE —

Přes SZ polovinu Evropy postupuje směrem k SV výrazná výšková brázda, která svým JV okrajem, spojeným s postupující přízemní studenou frontou, ovlivní i počasí an naem území. Před touto studenou frontou proudí nad naše území teplá, vzduchová hmota ve které bude během dne díky insolaci docházet k slabé až mírné labilizaci a tak tvorbě četnějších přeháněk a místy i bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ oblast se stupněm 1 —

Modelové předpovědi slibují slabou až marginálně mírnou labilizaci prostředí, kdy modely GFS a WRF předpokládají hodnoty MLCAPE kolem 800-1200 J/kg, zatímco model ECMWF zůstává v odhadech labilizace skromnější při hodnotách ca 500-800 J/kg. Porovnání předpovědí s reálnými hodnotami ranních sondáží, dává zatím zapravdu spíše vyšším hodnotám lability, skutečná míra labiliozace však bude záležet i na advekci vlhkosti do oblasti Moravy, kde jsou prozatím poměrně nízké hodnoty rosných bodů. Co se dynamické stránky situace týče, bude zde výrazný vliv výškové brázdy, v jejímž rámci lze očekávat podporu výstupných proudů a tak i rozvoje konvekce ale případně i vrstevnatých srážek. Předpovědi modelů naznačují mírný střih větru s hodnotami DLS kolem 15 m/s zpočátku ojediněle až kolem 20 m/s, což spolu se zmíněnou mírou labilizace bude dostačující na dobrou multucelární organizaci, případně tvorbu měnších bouřkových systémů s možností lokálních silnějších projevů v podobě silnějších krupobití nebo přívalového lijáku, nelze vyloučit ani silnější nárazy větru ale to spíše na J území ve večerních hodinách, kde modely naznačují zesílení nízkohladinového proudění do týlu fronty. Pro část území ČR, zejména JV okraj Čech a většinu Moravy, tak vydáváme stupeň 1.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území označený 0. stupněm(žlutá) —

Zde předpokládáme jen slabou labilizaci a i slabší střih větru, než v rámci jednotkového území. Lze sice očekávat výskyt přeháněk a bouřek ale povětšinou bez výrazných doprovodných projevů.