Na Moravě ojediněle, na Slovensku pak místy bouřky, ty mohou být, zejména na J Slovenska ojedinělě i silnější
— SITUACE —

Nad Střední Evropou se stále udržuje vlnící se frontální rozhraní oddělující chladný vzduh na S od teplejšího a vlhkého vzduchu na J-JV, v ramci tohoto frontálního rozhraní bude k V-SV přecházet frontální vlna spojená se samostaným mělkým centrem nízkého tlaku vzduchu v čelní části výškové brázdy. V rámci teplého sektoru této frontální vlny očekáváme příliv teplejšího, vlhkého vzduchu, který se behěm dne bude poměrně rychle labilizovat a ve kterém tak budou vznikat podmínky pro rozvoj hluboké konvekce.

— PŘEDPOVĚĎ JZ -J Slovenska —

Model GFS naznačuje slabou až mírnou labilizaci prostředí do hodnot CAPE kolem 1000J/kg s tím, že zejména na J Slovenska lze počítat i s hodnotami nad 1200J/kg, zato však střih větru již bude výrazně slabší než v předešlých dnech kdy napomáhal k tvorbě velmi dobre organizovaných bouřek. Střih DLS 0-6km by se měl pohybovat pouze kolem 10m/s s tím, že na J často i méně, to povede k rozvoji spíše slaběji organizovaných konvektivních shluků. Ty by se v příhodných lokálních podmínkách mohli vázat na orografii a působit spolu s poměrně vysokou vlhkostí v přízemních hladinách výskyt přívalových srážek s vyššími uhrny, ojedinělě nad 30mm/h. Vzhledem k mírné labilitě, kdy modelové předpovědi počítají s CAPE nad 1000J/kg lze počítat s možným výskytem ojedinělýych krátkodobějších krupobití, jež by však neměli dosahovat žádné mimořádné intenzity a pokdu by byly silnější tak spíše na velmi krátkou dobu a zejména pak v Podunají. V oblasti Podunají nelze vyloučit v bouřkách též silnější nárazy větru nad 20m/s a to i díky suššímu vzduchu ve středních hladinách troposféry.
První bouřky by se na JZ Slovenska mohli vyskytovat již od brzkých dopoledních hodin s tím, že největší rozvoj konvekce je předpokládám po poledni a behem odpoledne. Bouřky se mohou na J území i přes slabý střih vyskytovat ojediněle až do večerních hodin díky dynamické podpoře krátkovlnné výškové brázdy, jež bude postupovat k V přes Maďarsko a J Slovensko právě ve večerních hodinách.

— PŘEDPOVĚĎ pro zbytek území —

Bouřky by se mohli již během pozdních dopoledních hodin vytvářet i v oblasti střední až V Moravy a postupně by se měli rozšířit i na J Moravu a S Slovensko, nelze vyloučit, že zasáhnou i oblasti severní Moravy a části V Čech. V těchto oblastech by ale bouřky povětšinou neměli být doprovázeny výraznými doprovodnými jevy. S možným výskytem bouřek, prakticky v průběhu celého dne, lze počítat i v oblasti Tater a okolních horských masivů.