Ojediněle až místy možnost bouřek
— SITUACE —

Nad východní Evropou se udržuje mohutná výšková tlaková níže (cut-off low). Přes severní / západní Evropu přitom postupuje směrem k východu výšková brázda spojená se zvlněným frontálním rozhraním.
Situace je velice zajímavá, neboť zde bude pozorovatelný poměrně výrazný horizontální střih větru. Zatímco východ území ovlivněný výškovou cyklonou bude mít převahu severního/severovýchodního proudění, na západ bude proudit vzduch od jihu. Mezi těmito dvěma poměrně teplými a vlhkými vzduchovými hmotami bude stlačována oblast spíše suššího vzduchu zasahující nad východní Moravu a většinu Čech.

— PŘEDPOVĚĎ Slovensko, Morava —

Tato oblast bude zejména pod vlivem výškové cyklony. Po její severní straně bude nad toto území proudit relativně teplá vzduchová hmota původem z oblasti kolem Černého moře. Míra labilizace je poměrně otazná. V rámci této oblasti model GFS očekává spíše slabší labilizaci s hodnotami MLCAPE do 1000J/kg. Do úvahy je však nutno vzít i fakt, že model GFS v posledních dnech poměrně výrazně nadhodnocoval vlhkost vzduchu, což je jeden z velmi důležitých parametrů pro hodnoty CAPE. DAlším faktorem, který bude praděpodobně limitovat vývoj bouřek bude poměrně velké množství oblačnosti, které je pozorovatelné v rámci cyklony. Tato oblačnost může snížit insolaci a tím i výslednou labilizaci vzduchu. Proudění v rámci níže již bude slábnout, přesto se můžeme setkat se střihem větru kolem 15m/s ve spodních 6 kilometrech, přičemž maximum střihu by se mělo vyskytovat spíše ve výšce. Překryv oblasti s tímto střihem a labilní oblasti je rovněž malý. Vývoj bouřek je vzhledem k proudění favorizován zejména v rámci hor a to na jejich návětrné straně. Kombinace spíše vlhčího vzduchu, uspořádaných výstupných pohybů v rámci níže a vhodné orientace horského masivu a proudnic může vést k vývoji jak konvektivních, tak vrstevnatých srážek, přičemž lokálně by mohlo být dosaženo vyšších úhrnů (až ke 30mm/hod).

— PŘEDPOVĚĎ západ ČR —

Zde bude zasahovat proudění spíše od jihu před postupujícím frontálním rozhraním. Měla by sem proudit relativně teplá, vlhká a přes den až mírně instabilní vzduchová hmota. Bouřky by se zpočátku mohly vyvíjet zejména v rámci hor ve večerních hodinách spolu s postupem fronty by se bouřková aktivita měla přesouvat i mimo horské oblasti. S postupem času by však měly bouřky postupně slábnout a rozpadat se. Díky minimálnímu překryvu labilní oblasti s oblastí silnějšího střihu větru spojenou s postupující brázdou je možné očekávat spíše hůře organizované multicely. Ojedinělé slabé krupobití nebo vyšší úhrn srážek, zejména v horských oblastech nejsou vyloučeny.