Ojedinělé bouřky zejména na SV Moravy, ve Slezsku a na SZ Slovenska.
— SITUACE —

Na naše území po přední straně tlakové výše nad Z Evropou i nadále proniká chladnější oceánský vzduch od SZ-Z. V této vzduchové hmotě během dne díky insolaci dochází k slabé labilizaci a tvorbě kupovité oblačnosti s možností tvorby přeháněk a bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ —

Modelové předpovědi slibují slabou labilizaci prostřední během dne a to na hodnoty MLCAPE v řádu několika set J/kg, CIN pokud bude přítomna bude velmi slabá a tak může docházet k vývoji prvních bouřek již během dopoledne. Současně s tím se nad naše území nasouvá od Z výšková frontální zóna spojená se silným JTST (jet streamem), který je důvodem velmi silného střihu větru na velké části našeho území. Hodnoty střihu větru v 0-6km (DLS) mohou sice v některých oblastech přesahovat i 35m/s ale, překryv oblastí střihu větru a dostatečné lability bude jako obvykle jen malý. Střih větru může při takto slabé labilitě být spíše na škodu limotováním počtu bouřkových jader a „trhání“ vršků konvekce. Tam kde ale přecijen dojde k vývoji bouřek a bude lokálně dostatečná labilita, nelze i díky podpoře střihu větru vyloučit výskyt ojedinělých krupobití či jiných výraznějších projevů.
Nejvhodnější podmínky předpovědi naznačují pro S-SV Moravu a Z-SZ Slovenska. V rámci Slovenska se pak modely úplně neshodují v lokalizaci oblastí s labilitou a výskytem konvektivních srážek. S ohledem na výše zmíněné skutečnosti vydáváme základní nultý stupeň na výskyt bouřek pro část Moravy ale i celé Slovensko, kde díky určité nejistotě v lokalizace necháváme na většine území pouze 10% pravděpodobnost bouřky. Oblasti, které se za současné situace jeví jako nejnadějnější pro výskyt bouřek, jsou vyznačeny pravděpodobností nad 40%.