V liště odkazů na levé stránce webu nám v posledních dnech přibyly dvě nové položky – Mapa pozorovatelů a Pozorovací místa. Účelem tohoto článku je osvětlit Vám, k čemu tyto mapy slouží, jak jich využívat a především, jak se na jejich zkvalitňování můžete Vy sami podílet.

Mapa pozorovatelů

Diskuse o vytvoření aktuálního registru pozorovatelů začala již na loňském radostovickém semináři. Byla motivována zastaralostí registru amatérských meteorologických stanic a pozorovatelů na webu Amatérské meteorologie v ČR a snahou vytvořit seznam šitý na míru především potřebám A.S.S. Dalším důvodem byl strmý nárůst počtu uživatelů IRC a s tím spojený problém jejich lokalizace v republice (ne každý se pojmenovává po svém místě pobytu). Kupříkladu 22. června letošního roku ve večerních hodinách dosáhl počet připojených uživatelů čísla 91.

Proto jsme sáhli po Google Maps a možnosti sloučení několik registrů meteostanic, pozorovatelů a aktivních uživatelů IRC, kteří se podílí na hlášeních situace na různých místech naší země. Během několik dnů tak vznikla již zmiňovaná Mapa pozorovatelů.

K čemu má tato mapa sloužit?

Především k přehledu, kde se kdo nachází a jak hustě je pokryté území pozorovateli – zatím z rozložení vyplývá, že slabé je to hlavně na jihozápadě a západě Čech a na Vysočině. Registr amatérských meteostanic pak zahušťuje oficiální síť stanic ČHMÚ – snahou je tam přidávat stanice takové kvality, aby z nich případně i ČHMÚ mohl čerpat. Dle mapy se rychle dozvíme, koho lze kontaktovat v případě potřeby informací z dané lokality.

Co na mapě najdete?

Několik různých kategorií zaregistrovaných bodů. Každá kategorie je řazena v abecedním pořadí podle názvu lokality (původní řazení podle jména osoby se neosvědčilo). Žlutou barvou jsou označení stormchaseři – to jest lidé, kteří se ve většině případů za bouřkou aktivně vydávají a jejich lokalizace je víceméně orientační. Další kategorie využívá barvy zelené jedná se o stormspottery (ti za bouřkou nevyjíždějí), avšak vybavené stacionární meteostanicí schopnou online přenosu dat na internet. Nejrozsáhlejší kategorií je v současnosti modrá – to jsou stormspotteři bez meteorologických stanic, kteří se aktivně zapojují do reportů na fóru nebo na IRC. Poslední skupina využívá barvy červené (bez tečky) – sem spadají amatérské meteorologické stanice s online přenosem dat na internet, jejichž provozovatelé se ale aktivně nezapojují do aktivit A.S.S.
V případě uživatelů je obvykle kromě lokality uvedena přezdívka užívaná na fóru / IRC, případně občanské jméno (nepovinné). U meteostanic je to pak lokalita + okres, jméno provozovatele (nepovinné), nadmořská výška a přímý odkaz na datový výstup.

Jak se přidat?

Do mapy může být přidán každý, kdo splňuje jakékoliv z kritérií kategorií uvedených výše. V případě stormchaserů ten, kdo se aktivně účastní aktivit pod hlavičkou A.S.S. U spotterů stačí aktivita buď na fóru nebo na IRC – avšak aktivní (tj. poskytování a sdílení informací ze svého okolí). Pokud budete žádat o registraci z IRC, uvádějte prosím svůj nick, který budete pravidelně používat. Co se meteostanic týká, současný seznam byl naplněn stanicemi z registru AMČR a registru Počasí Volary – podmínkou pro zařazení je především to, aby stanice dodávala data po většinu dne v intervalu alespoň 30 minut (čím častěji, tím samozřejmě lépe).
Požádat o zařazení můžete buď na fóru v přímo k tomuto účelu založeném tématu nebo na IRC napsat soukromě Verthandi. Nebudeme zařazovat pozorovatele, kteří se aktivně nezapojují do dění na A.S.S. a vlastníky meteostanic bez online přenosu dat na síť (výjimkou mohou být vlastníci dlouhých časových řad pozorování, kteří jsou schopni případně data dodat jinou cestou).

Pozorovací místa

Myšlenka vytvořit mapu vhodných pozorovacích míst pro stormchasery je tu podobně dlouho jako ona výše uvedená mapa pozorovatelů. Na rozdíl od běžných pozorovatelů počasí je ale skutečných stormchaserů málo, a tak dlouho nebyla vůbec potřeba něco takového dělat. Nicméně doba se mění a lovců bouřek pomalu přibývá, takže nyní už vznikající mapa může přinést pro někoho užitek. Konec konců ji občas využíváme i my autoři…

Právě vzhledem k tomu, že mapu tvoří autoři stránek, sami lovci bouřek, je na první pohled zjevné, že se koncentrace pozorovacích míst zatím soustředí především do jejich výjezdových lokalit. Na základě vašich podnětů se ale mapu budeme snažit rozšířit co nejvíce.

K čemu má tato mapa sloužit?

Mapu užije každý, kdo chce vyjet do terénu za bouřkami a nechce až cestou hledat, kde by mohl zastavit, ale podle situace si dopředu vybere prověřené místo vhodné pro pozorování.

Co na mapě najdete?

Najdete zde především prověřená místa s různými charakteristikami, ale i místa jen vyhlédnutá, která teprve vyžadují bližší průzkum. Základní rozdělení je tedy na dvě skupiny míst… s tečkou – prověřená a bez tečky neprověřená. Každý bod na mapě kromě slovního popisu místa zobrazuje i graficky výseč, kterým směrem je nejlepší výhled. Nejvhodnější kategorie míst je značena červeně a nabízí místo zpevněné a tedy použitelné po dešti a navíc s dostupným připojením na internet prostřednictvím volně přístupné WI-FI sítě. Modrou barvou jsou zobrazena místa zpevněná vhodná pro použití i po deštích. Žluté místo je nezpevněné a je nevhodné pro parkování po deštích… Jedná se většinou o polní cesty nebo nezpevněné vjezdy na pole. Zelená místa jsou stanoviště, která jsou nedostupná automobilem, ale možnost parkování je v dosahu. Na takových místech je ale určité riziko, že neuvidíte na za parkované auto. Poslední variantou jsou místa označená fialově a ta jsou dostupná MHD.

Jak přidat vlastní místa?

Pokud znáte místo, které v mapě není a myslíte si, že by bylo vhodné ho do mapy zanést, neváhejte a napište nám svůj popis místa podle pokynů na fóru. Je důležité, aby Váš popis přinesl co nejvíce informací, abychom mohli jednak místo do mapy správně zanést a za druhé, aby poskytoval hodnotné informace pro případné pozorovatele směřující na toto místo.