Ojedinělé bouřky, zejména pak v Čechách.
— SITUACE —

Pro počasí ve střední Evropě je určující tlaková níže nad Skandinávií v jejímž týlu k nám mezí ní a tlakovou výší nad Z Evropou proniká od SZ-Z chladnější oceánský vzduch. Ten se nad pevninou díky insolaci slabě labilizuje což by mělo během odpoledne vést k rozvoji přeháněk a ojedinělých bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Model GFS předpokládá slabou labilizaci s MLCAPE v řádu maximálně nekolika málo set J/kg v kombinaci s mírným střihem větru, který může být silnější zejména na Moravě. Při takto slabé labilitě je ale otazné zda střih větru nebude spíše na škodu vznikající konvekci, pokud i přesto dojde ke vzniku bouřek na Moravě, nelze vyloučit díky pomoci střihu větru i ojedinělé krupobití. Modely GFS a Aladin předpokládají výskyt ojedinělých bouřek zejména v Čechách, model ECMWF je pak skeptičtější a posouvá případné srážky výchdoněji. Z tohotot důvodu kdy je problém přesnější lokalizace a nečekáme ani nijak zásadní množství bouřek, ponecháváme na celém území ČR pouze 10% na bouřky. Nelze vyloučit, že by nějaká bouřka zasáhla i oblast těsně za hranicemi na Slovneské straně.

— PŘEDPOVĚĎ V SR —

Modely očekávají slabou labilizaci i na V Slovenska, kdy by mělo podle GFS zůstat spíše u přeháněk. Nelze ale vyloučit ojedinělou bouřku, i za přispění lokálních faktorů, díky silnejšímu střihu větru pak s lze počítat možností lokálního ojedinělého krupobití.