Na Slovensku místy bouřky, četnější zřejmě v rámci hor
— SITUACE —

Nad Z Evropou se bude nacházet výrazná dlouhovlnná brázda související s rozsáhlým přílivem chladnější vzduchové hmoty od S. Studená fronta tvořící čelo této chladnější vzduchové hmoty a ležící na V straně oné výškové brázky se bude nad střední Evropou vlnit za vzniku samostatných oblastí nízkého tlaku vzduchu. Před touto frontou pak bude docházet k přílivu teplejší, labilní vzduchové hmoty v níž čekáme během dne vývoj bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ —

Modelové předpovědi polohy studené fronty a s ní spojených polí konvektivních srážek se v době vydání této předpovědi v mnohém poměrně rozcházejí. Zatímco model GFS klade pole slabé až mírné instability (hodnoty přes 800J/kg) hlavně na J a střední Slovensko, tak modely ECMWF a Aladin dávají polohu fronty a výše zmíněných polí západněji a to spíše do oblasti Moravsko-Slovenské hranice, tedy od JZ Slovenska po SZ Slovensko až SV cíp Moravy a Slezsko. Modely předpokládané hodnoty střihu větru dosahují kolem 15m/s, v oblasti s nejlepšími hodnotami lability pak spíše méně, často jen kolem 10m/s. Vzhledem k nejistotě lokalizace je obtížnější vymezit přesně regiony, kde by mělo k výskytu bouřek dojít a s ohledem na vývoj z předešlého dne je otazná i míra labilizace vzduchové hmoty během dne před frontou. S největší pravděpodobností se ale vývoj bouřek dá čekat v oblasti výraznějších horských masivů, kde bude zajištěna orografická podpora pro jejich vývoj, proto i na tuto oblast vydáváme vyšší pravděpodobnost výskytu bouřek(zj. nad 40%). Zbytek Slovenska a přilehlou část Moravy prozatím ponecháváme v nižší pravděpodobnosti. Díky slabšímu střihu větru a také vlivem výrazné orografie, která organizovanosti konvektivních celků příliš nesvědčí, očekáváme spíše neorganizované nebo jen slabě organizované bouřkové shluky, které by měli být povětšinou bez výrazných jevů. Dojdeli však na optimistickou verzi, předpokládanou modelem GFS, s labilizací prostředí až k 1000J/kg, pak může v bouřkách ojediněle docházet k výskytu krupobití, ty by mohli pak lokálně a krátkodobě být i silnější a mohlo by dojít ke splnění podmínek pro vydání 1. stupně. V případě potřeby, ale i podle našich časových možností, je možné, že bude na předpověď vydán update.