— SITUACE —

Nad západní Evropou se udržuje mohutná výšková brázda. Paralelně s její přední stranou se od Pobaltí až přes Itálii táhne zvlněné frontální rozhraní, které ovlivňovalo počasí u nás již několik předchozích dnů. V jeho rámci se nad západním Středomořím utvořila cyklona, která by měla v průběhu čtvrtka postupovat směrem na severovýchod přes střední Evropu. Během svého postupu se bude prohlubovat. V jejím teplém sektoru by k nám měl pronikat poměrně teplý, slabě instabilní vzduch.

— PŘEDPOVĚĎ střed a západ ČR —

Situace je zde velice složitá. V průběhu nočníhch a ranních hodin by zde měla přejít teplá fronta spojená s cyklonou. Za ní pak v teplém sektoru by se měly v průběhu dne začít tvořit bouřky. Modely předpokládají hodnoty CAPE většinou kolem 500J/Kg, ojediněle však, zejména ve středních Čechách by se mohly šplhat až k 1000J/Kg. Přitom očekáváme poměrně výrazný střih větru s hodnotami DLS (střih ve spodních 6 km) až ke 20m/s, ve spodních 3 km kolem 10m/s. To by mohlo zajistit poměrně dobrou organizaci bouřek a výraznějších projevů v jejich rámci. Jednalo by se zejména o krupobití. Nad tímto scénářem však visí řada otazníků. Jednak každý běh modelu ukazuje zcela jiné rozložení a výraznost instability v této oblasti, jednak je velmi otazné množství oblačnosti za teplou frontou, které by mohlo zabránit výraznější insolaci. v případě nedostatečné insolace by se nemusely dostatečně prohřát psodní vrstvy vzduchu, což by výrazně omezilo labilizaci ovzduší a tím i vznik a vývoj bouřek.
My jsme se prozatím přiklonili k optimističtější verzi předpovědí, vzhledem k poměrně dobré shodě v odhadech lability u modelů GFS a ECMWF a vydáváme na tuto oblast stupeň 1, zejména kvůli možnosti silnějších krupobití.

— PŘEDPOVĚĎ východ ČR + SR —

Modely zde předpokládají hodnoty MLCAPE povětšinou pod 500J/kg, ojediněle i více, spolu s ICAPE dosahující podobných hodnot. Hodnoty střihu větru ve spodních šesti kilometrech (DLS) by se měly pohybovat mezi 10-15m/s, v oblasti s nejvýraznější instabilitou spíše kolem 10m/s. Během noci ze středy by měly převládat nad většinou území vrstevnaté srážky spojené s přechodem teplé fronty. V jejich týlu by se během dne měla tvořit konvekce. Podobně jako u předchozí situace je však otazné zda a nakolik se po přechodu TF prohřeje vzduch u zemského povrchu a nakolik se ovzduší labilizuje. To by mohlo mít výrazný vliv na vznik a vývoj bouřkové činnosti v této oblasti, v případě nedostatečné labilizace by bouřky nemusely vzniknout.
V případě, že bouřky vzniknou, měly by se pravděpodobně formovat do multicel, nejspíše v podobě shluků. V jejich rámci by se ojediněle mohlo objevit slabší krupobití. popřípadě vyšší úhrn srážek.