Možnost ojedinělé bouřky v pozdně odpoledních až nočních hodinách.
— SITUACE —

Pro naše území budou určující zejména dva tlakové útvary, resp. jejich „odnože“. Zejména nad Slovensko a V část ČR zasahuje od S až SV výběžek vyššího tlaku vzduchu spojený s anticyklonou se středem ca. v oblasti Baltu, na druhé straně přes Z Německo postupuje k východu brázda nižšího tlaku vzduchu spojená s četnými přeháňkami a bouřkami v rámci linie konvergence v rámci osy této brázdy. V rámci této brázdy by zejména k večeru a nebo během nočních hodin mělo i na našem území dojít k výskytu přeháněk a pravděpodobně i ojedinělých bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ Z-JZ-J ČR —

Modelové předpovědi předpokládají jen slabou labilizaci, kdy zejména v JZ polovině Čech lze čekat hodnoty MLCAPE v řádu několika set J/kg a v oblasti Šumavy možná až kolem 800 J/kg, alespoň podle modelu GFS. Model ECMWF však zůstává skromnější s hodnotami CAPE výrazně slabšími a ve svém scénáři počítá spíše jen s přeháňkami a občasným deštěm během večerních a nočních hodin. Model WRF se klaní spíše k verzi GFS co do lability ale naznačuje problémy s inicializací konvekce, nad naše území má od J zasahovat teplotní výběžek ve středních hladinách troposféry. To bude přispívat k výraznějším hodnotám CIN, což může zabránit tvorbě koncekce před samotnou brázdou. Pokud se konvekce ale vyskytne, tak nejpravděpodobněji v rámci horských oblatí Šumavy a nebo okolních hor, během večera a noci pak lze počítat s výskytem přeháněk a možností ojedinělé bouřky v rámci postupující brázdy.