Místy přeháňky a ojediněle bouřky, zejména pak na SZ Čech.
— SITUACE —

Situace se příliš neliší od předešlého dne. V oblasti Baltu stále stagnuje slabá oblast vyššího tlaku vzduchu, zatímco nad Britské ostrovy se nasouvá tlaková níže od Z-JZ. Pro naše území bude ale stále určující brázda nižšího tlaku vzduchu, která k nám zasahuje od SZ a ve které dochází k tvorbě jak vrstevnatých srážek, zejméma J od našeho území, tak i přeháněk a ojedinělých bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ —

Modely předpokládají pouze slabou až velmi slabou labilizaci prostředí s hodnotami MLCAPE řádu stovek J/kg, ale předpoklady vývoje pole instability v některých ohledech nesouhlasí s reálnými ranními měřeními, stejně jako rozložení typu srážek. Míra labilizace, kdy model GFS předpokládá na velké části Čech odpolední hodnoty MLCAPE až přes 800 J/kg, je ale otazná, zejména díky velkému množství oblačnosti v oblasti Čech a tak blokování insolace. Z dynamického hlediska je situace nevýrazná a tak je nutné počítat s vývojem převážně neorganizované konvekce s chaotickým vývojem vázaným na lokální rozhraní a popř. orografii. Z tohoto hlediska je velmi složité usuzovat na další vývoj v nejbližších hodinách a přesné určení kde mohou přeháňky začít jevit bouřkovou aktivitu, je za těchto spíše marginálních podmínek téměř nemožné, ač jako nejnadějnější se zatím jeví SZ-S Čech, kde modely počítají s nejnižšími teplotami vršků konvekce a dále nejspíš hory na Moravě, zejména pak Beskydy a hory na SZ Slovenska, i tak se může často jednat spíše o výskyt ojedinělých výbojů blesku v rámci silnějších přeháněk. Předpokládáme, že bouřky budou mít výrazný denní chod a k večeru bude postupně docházet k jejich slábnutí snad jen s vyjímkou severu Čech, kde by se při splnění předpokladu modelu GFS měla udržet vyvýšená labilita i do nočních hodin, ta bude ale postupně odcházet dále k SV do Polska.