Během odpoledne očekáváme v některých oblastech výskyt přeháněk a ojedinělých bouřek.
— SITUACE —

Pro naše počasí zůstavají nadále určující dva talkové útvary a to nevýrazná tlaková výše nad V Evropou, která bude ovlivňovat V Slovensko a pak tlaková níže nad Britskými ostrovy, jejíž frontální systém a sním spojená oblačnost budou ovlivňovat zejména Z polovinu ČR. Prozatím se ale nad naše území dostává spíše teplá, vlhká a slabě labilní vzduchová hmota, ve které je třeba počítat s tvrobou četnějších přeháněk a ojedinělých bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ —

Modelové předpovědi se poměrně shodujívv rozložení srážek a lokálních maxim instability, kdy model GFS počítá s labilizací během odpoledne v řádu pár set J/kg a to zejména na S Moravy, kde dává hodnoty MLCAPE až kolem 800 J/kg, stejně tak i na Z Čech. Na Z je ale situace nejistá s ohledem na aktuální výskyt velkého množství oblačnosti a stále relativně nižší teploty. Model ECMWF počítá s nejvýraznější labilizací v rámci S Moravy a přilehlých oblastí Polska, kde udává též předpokládané maxima hodnot CAPE >500J/kg. Dynamika v oblasti ale bude zatím jen velmi slabá až slabá se střihem větru DLS (v 0-6 km) stále pod 10 m/s, s vyjímkou Z-JZ Čech, kde by střih větru mohl dosáhnout během odpoledne hodnot kolem 10 m/s. Konvekce tak bude opět převážně spíše slabě organizovaná, kdy vývoj nových bouřkových buněk bude vázán na interakci výlevů chladného vzduchu, z již existujících buněk, s orografií což povede ke vzniku jednobuněčných bouřek a nebo slabě organizovaných MCCS(shlukových multicel). Model NMM naznačuje v oblasti V Vysočiny a Česko-Moravského pomezí vývoj linie konvergence, což poměrně odpovídá aktuální situaci a tak by v této oblasti mohlo odpoledne docházet rovněž k vývoji konvekce a výskytu přeháněk a při dostatečné energii instability a výšce vrcholků konvekce případně i bouřek. Pro většinu území včetně, prozatím nejistého, Z Čech ponecháváme prozatím 10% šanci na výskyt bouřky ač pokud zde k vývoji bouřek skutečně dojde a energie instability bude dostatečná, mohou zde být bouřky a přeháňky, s ohledem na relativně silnější střih větru, ojediněle doprovázené krupobitím. V oblastech, které se ale momentálně jeví jako nejnadějnější dáváme 40%, jde zejména o krajní S a SV Moravy. Nelze však vyloučit vznik dalších lokálních rozhraní, která mohou přispět k iniciaci bouřek a přeháněk i v jiných oblastech. Z tohoto pohledu může být zajímavá oblast ca. čela oblačnosti, pod kterou je vzduch hladnější než před ní. Přesná lokalizace oblastí s největším rozvojem konvekce je však za takto slabých podmínek velmi obtížná.
Zajímavý je vývoj i na Slovnensku, kde model Aladin počítá s možností výskytu srážek na pomezí Z a stř. Slovenska a i radarové a družicové snímky naznačují vznik prvních přeháněk. Většina modelů zde ale nepočítá téměř z žádnou instabilitou, je tak otazné zda se vznikající přeháňky během odpoledne dostanou do stádia kdy budou doprovázeny bouřkovou činností, i když pravděpodobně jen slabou a nebo zůstane pouze u přeháněk, což se prozatím jeví jako pravděpodobnější. Pro tuto oblast dáváme tedy základní stupeň rizika s 10% pravděpodobností.