Ojediněle až místy bouřky, zejména na Moravě a Slovensku, ojediněle pak s možností větších srážkových úhrnů.
— SITUACE —

Pro počasí v naší oblasti bude určující cyklona nad Severním mořem a s ní spojená studená fronta, jež bude postupovat dále k východu, avšak její postup se nad Slovenskem bude pravděpodobně zpomalovat a to kvůli přítomnosti anticyklony nad V Ukrajinou. Před touto studenou frontou k nám proudí od jihu teplejší, vlhká, slabě až mírně labilní vzduchová hmota, ve které lze odpoledne čekat vývoj přeháněk a bouřek a to jak před frontou tam i na samotné frontě.

— PŘEDPOVĚĎ oblast stupeň č.1 —

Modely naznačují až mírnou labilizaci prostředí do hodnot MLCAPE až kolem 1200 J/kg a to jak model GFS, tak model ECMWF. Model WRF počítá lokálně s hodnotami MLCAPE až přes 1500 J/kg, zejména na V-SV Moravy a v rámci SZ a stř. Slovenska, což souhlasí i s předpoklady dalších modelů. Model při výpočtu míry labilizace prostředí vychází z předpokladu vysoké vlhkosti přízemních hladin, kdy by směšovací poměr ve spodních 500 m měl lokálně překračovat 13 g/kg, lokálně snad i 14 g/kg, s rosnými body při zemi (ve 2m) 18-20°C, což zatím dobře souhlasí se staničními měřeními. Co se dynamiky týče, model GFS počítá se slabou výškovou konvergencí Q-vektoru v oblasti V Čech a Moravy a tedy podporou výstupných pohybů a možnosti četnější tvroby i konvektivních srážek v podobě přeháněk a bouřek. Střih větru bude, jak už je v naší oblasti typické, situován spíše mimo oblasti s největší labilitou, i tak by v západní části těchto oblastí mohl dosahovat až mírných hodnot 10-15 m/s, východněji pak spíše kolem 10m/s a méně. To naznačuje pravděpodobně multicelární organizaci bouřkových buněk v podobě shluků, v oblastech s lepší dynamikou možná i v podobě lineárně organizovaných multicel. Modely pak naznačují možnou tvorbu slabšího systému v rámci S Moravy, později odpoledne nebo nadvečer, který by postupoval dále směrem do Polska. Vertikální profil větru pak ukazuje na pomalejší pohyb bouřkových jader a to zejména na Slovensku, kde výškové proudění bude ještě ve všech hladinách slabší a předpovídaný vektor zpětné propagace bouřkových buněk (upwind propagation) bude kolem 5 m/s, což je velmi pomalý postup. Zárověň s tím se může uplatnit J-JZ návětří horských pásem, jak to naznačuje model GFS a tak může docházet k tzv. backbuildingu a možnosti srážkových úhrnů ojediněle 30-50 mm/h. S ohledem na již mírnou labilizaci prostředí, pak lze počítat i s možností výskytu krupobití v jádrech bouřkových buněk, hlavním rizikem ale zůstává možnost výskytu přívalových srážek s lokálně vyššími úhrny. Trochu nejisté je, jak moc na východ se bouřky dostanou v rámci Slovenska a tak radši dáváme stupeň 1 na větší oblast.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Na zbytku území, označeném žlutou barvou, čekáme spíše slabší bouřky a to díky slabší labilitě a nebo naopak slabší dnyamice, popř. obojímu, nelze však v některých oblastech vyloučit lokálně zesílené podmínnky a výskyt úhrnů srážek až ke 30 mm/h popř. ojedinělého krupobití. Bouřky by zde však měly být spíše slabšího charakteru, bez výraznějších doprovodných jevů.