Místy bouřka, zejména na Moravě a S Slovenska, ojediněle s možností krupobití a vyšších srážkových úhrnů.
— SITUACE —

Počasí nad střední Evropou výrazně ovlivňuje studená fronta spojená s tlakovou níží v oblasti Britských ostrovů. Před tímto frontálním rozhraním, jež by se mělo v prostoru střední Evropy udržovat a vlnit i v dalších dnech, bude pokračovat příliv teplé, relativně vlhké a labilní vzduchové hmoty, ve které lze počítat s tvorbou četnějších bouřek, ojediněle i silných.

— PŘEDPOVĚĎ —

Stupeň 1 je vydán zejména kvůli riziku výraznějších srážkových úhrnů a četnějšího výskytu krupobití.

Modelové předpovědi slibují labilizaci v hodnotách až přes 1000 J/kg a to zejména v rámci Moravy a Z Slovenska. Kdy nejoptimističtěji situaci vidí model Hirlam, který ale vůbec nepočítá s vlivem ranní MCS v Čechách, nejpesimističtější se zdá být jako obvykle model ECMWF s hodnotami CAPE pod 1000 J/kg. Míra lability je tedy do jisté míry otazná a bude záležet mimo jiné i na množství oblačnosti v jednotlivých oblastech. Co se střihu větru týče, modelové předpovědi počítají v rámci Slovenska jen se slabým střihěm větru, snad s vyjímkou hor na SZ a S Slovenska. V rámci ČR je situace lepší, ale silnější střih větru s hodnotami až kolem 15 -20 m/s bude soustředěn v oblasti s pravděpodobně slabší a poměrně otaznou labilitou. I tak nelze ani zde vyloučit v prípadě dostatečné labilizace během dne výskyt silnějších bouřek. Bouřky mohou s ohledem na slabší proudění a střih větru být velmi silně vázány na orografii a to zejména během dne na Slovensku, nelze tak vyloučit výraznější srážkové úhrny až kolem 30 mm/h a nebo víc. Pokud dojde k naplnění předpovědí hodnot lability a střihu větru, pak lze zároveň v jednotkové oblasti očekávat možný výskyt krupobití v bouřkách, jež by mohla být ojediněle přechodně i silná.