Očekáváme místy přeháňky s možností výskytu bouřek, zejména v rámci vrchovin a horských oblastí.
— SITUACE —

Naše územi je stále pod vlivem relativně nevýrazného tlakového pole mezi tlakovou výší nad S Evropou a nevýraznou rozlehlou oblastí nízkého tlaku vzduchu nad Z a centrálním Středomořím. V slabém východním proudění mezi těmito dvěma útvary k nám proniká teplá, relativně vlhká vzduchová hmota, která se bude během dne díky insolaci opět slabě labilizovat což povede opět k tvorbě přeháněk a bouřek. Přísun tohoto teplého vzduchu má ukončit v noci na neděli a během neděle od severu postupující studená fronta, ta by však do dnešního vývoje konvekce na našem území neměla výrazněji zasáhnout.

— PŘEDPOVĚĎ ČR +SR —

Situace je velmi podobná předešlým dnům. Modelové předpovědi naznačují opět slabou labilizaci díky insolaci během dne a to do hodnot ML CAPE kolem 500J/kg, vyjímečně v některých lokalitách GFS slibuje až přes 800J/kg. Dynamická podpora ovšem zůstává stále jen slabá nebo velmi slabá, žádný výraznější impulz ze strany dynamiky nelze očekávat a tak bude rozvoj konvekce dám opět prakticky nepředvídatelnými lokálními faktory, zejména vlivem terénu. První bouřky tak čekáme v rámci hor a vrchovin, postupně během dne a zejména v podvečer se mohou přesouvat i do nížin a to zejména na J-JV Moravě a JZ Slovenska, kde se podle modelových předpovědí mají udržet labilní podmínky až do pozdějších večerních hodin. Dynamika jak bylo řečeno bude slabá, jak naznačují i noční sondáže, a tak bouřky budou vzniukat opět spíše neorganizovaně s kratší životností. Pokud by byly splněny předpoklady modelů ohledně míry labilizace prostředí, tak nelze vyloučit lokální krátkodobé krupobití nebo jiný výraznější projev avšak spíše krátkého trvání, nemělo by jít o nic, co by vyžadovali vydání jen prvního stupně rizika.