Ojediněle možnost vývoje bouřek
— SITUACE —

Nad střední/východní Evropou se i nadále udržuje slábnoucí cyklona se středem nad Polskem a spirálovitě zatočenou okluzní frontou. Kolem ní proudí po straně této cyklony relativně teplá a během dne instabilní vzduchová hmota.

— PŘEDPOVĚĎ JZ ČR —

V době psaní předpovědi přechází přes tuto oblast nepříliš rozsáhlé pásmo srážek ve směru od severozápadu k jihovýchodu. Toto pásmo by mělo během dne ČR opustit a rozpadat se, nicméně velmi otazná je rychlost rozpouštění oblačnosti a insolace. Modely zde předpokládají slabou labilizaci s hodnotami CAPE do 500J/kg. ECMWF pro tuto oblast neudává takřka nic. V případě, že by se oblačnost včas rozpustila, je možné očekávat ojedinělý výskyt bouřek které by se měly obejít bez význačných projevů.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek žlutě zaznačeného území —

Zde jsou uvažované hodnoty CAPE ještě nižší. Díky menšímu pokrytí většiny této oblasti oblačností je zde možná lepší insolace a následná labilizace ovzduší. již v době psaní této předpovědi se na mnoha místech tvoří kupovitá oblačnost. Srážky z předchozích dnů dodaly dostatečnou vlhkost zejména severovýchodní části. Modely uvažují na velké části tohoto území poměrně vysoké teploty EL (Equillibrium level, v češtině hladina nulového vztlaku) což nepodpoří vývoj blesků v rámci oblaků. Očekáváme zejména tvorbu přeháněk, v nichž se ojediněle mohou vyskytnout bleskové výboje. Území s největší pravděpodobností výskytu bleskové aktivity je severovýchodní Morava a východ Slovenska.