Možnost výskytu ojedinělých bouřek v Z polovině Čech.
— SITUACE —

Pro oblast střední Evropy jsou určující dvě tlakové výše, z nichž jedna se rozkládá nad V-JV Polskem a ovlivňuje trvalejšími srážkami zejména SV část Slovenska a druhá nad Británií, jejíž frontální systém bude mít během dneška vliv zejména na počasí v Z Čechách. Nad naše území se před zvlněnou studenou frontou, procházející západně od našeho území, začíná od JZ dostávat teplejší vzduchová hmota, ve které by během dne díky insolaci mělo docházet k labilizaci zvrstvení a tak výskytu přeháněk a ojediněle i bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Modely předpokládají labilizaci nejpravděpodobněji v řádu hodnot MLCAPE do 1000 J/kg, tedy slabou labilitu, ač model GFS naznačuje lokálně i mírnou labilizaci. Co se dynamické stránky situace týče, předpovědi počítají se střihem větru kolem 10m/s, což může v oblastech s lokálně vyšší labilitou napomoci organizaci bouřek do shlukových multicel. Problematická je však dynamická podpora, která nejen, že bude chybět ale dokonce se nad oblastí Čech má rozkládat oblast slabé divergence výškového Q-vektoru, spojená s výškovým výbežkem vyššího tlaku vzduchu, což povede spíše k podpoře sestupných pohybů a možnosti stabilizace některých vrstev ovzduší. Chybějící impulz a navíc limitující faktor v podobě nepříznivé dynamiky pravděpodobně omezí tvorbu přeháněk a bouřek, zejména zpočátku na oblasti s výraznější orografií jako jsou horské oblasti, vrchoviny a jijich nejbližší okolí. Bouřky se samozřejmě poté mohou od místa svého vzniku přesouvat a působit vznik nových buněk. V části Čech mimo žlutě vyznačené území modely předpokládají možnost výskytu přeháněk, ve večerních hodinách a nelze v některé z nich vyloučit ojedinělé výboje blesku, ale pravděpodobnost je natolik malá, že tyto oblasti nezahrnujeme do žlutě vyznačené oblasti.