Možnost vývoje bouřek s krupobitími
— SITUACE —

Evropě budou dominovat dvě tlakové níže – jedna výšková se středem nad západním Ruskem a druhá vertikálně mohutná nad Britskými ostrovy. Její studená fronta během dne postoupí nad území střední Evropy. Před ní k nám proudí od jihozápadu relativně teplá a vlhká vzduchová hmota.

— PŘEDPOVĚĎ oblast se stupněm 1 —

Modely se příliš neshodují ve svých odhadech labilizace ovzduší. Zatímco model GFS předpokládá v této oblasti hodnoty MLCAPE přes 1000J/kg, ECMWF se drží hluboko pod 500J/kg. Aktuální rosné body (v době psaní předpovědi) dosahují hodnot nejčastěji mezi 14-16°C a model počítá s jejich dalším růste až na 18°C. ECMWF ukazuje o několik stupňů celsia méně. Skutečná labilizace, která je na vlhkosti vzduchu dosti závislá je tak otazná.
Co se týče iniciace konvekce vzhledem k výšce LCL a LFC se dá očekávat zejména v odpoledních hodinách zprvu na návětří hor, později by se mohla rozšiřovat i mimo ně.
Přicházející frontální rozhraní, které bude spojené i s krátkovlnnou brázdou, nejlépe vyjádřenou v hladině 700hPa by mělo přinést zesílené proudění ve výšce. Hodnoty střihu větru překrývající se s labilní oblastí jsou ve spodních 6km kolem 15-20m/s. To už jsou hodnoty dostatečné pro poměrně dobře organizované multicely. Jejich největším nebezpečím by měla být krupobití. V noci na frontě je možný vývoj MCS, která by přecházela přibližně od jihozápadu k severovýchodu. Model GFS simuluje v ranních hodinách zesílené proudění v 850hPa jdoucí do týlu MCS, což by mohlo naznačovat možnost silných nárazů větru v rámci MCS (cca kolem 20m/s). Stupeň vývoje MCS je však v té době dosti otazný. Dalším projevem který vnáší velké množství nejasností do vývoje této situace je vývoj a postup jednotlivých vln v rámci fronty.

— PŘEDPOVĚĎ JZ Slovenska —

Zde je nejzajímavější zejména oblast JZ Slovenska, kde model GFS simuluje okrajově hodnoty MLCAPE až k 1500J/kg v odpoledních hodinách. Vzhledem k chybějící dynamické podpoře pro tuto oblast a poměrně vysoké hladině LFC je však iniciace bouřek v této oblasti dosti nepravděpodobná. Pokud by se však vytvořily, je v jejich rámci ojedinělá možnost vyšších úhrnů srážek, popř krupobití.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zde by měla být labilizace podstatně slabší, rovněž střih větru je předpokládán jen kolem 10m/s ve spodních 6km. Bouřky by měly být vázány zejména na hory. V jejich rámci ojediněle nemůžeme vyloučit lokálně vyšší úhrn srážek, nebo slabší krupobití. Většina bouřek by se však měla bez těchto projevů obejít.