Možnost silných bouřek s krupobitími a přivalovými srážkami
— SITUACE —

Nad Britskými ostrovy se nachází mohutná tlaková níže. Její zvlněná studená fronta zvolna postupuje přes střední Evropu směrem k východu. Před ní sem proudí relativně teplá a vlhká vzduchová hmota.

—PŘEDPOVĚĎ Morava Z SR —

Postup fronty samotné je poněkud otazný díky cyklogenezi, která na ní bude patrně probíhat. Fakt, že se fronta vlní také významně komplikuje situaci, neboť je velmi těžké předvídat chování jednotlivých vznikajících vln. Aktuální nejpravděpodobněji vyhlížející scénář vypadá následovně:
Díky insolaci a předpokládané poměrně vysoké vlhkosti vzduchu před frontou uvažuje model GFS s mírnou labilizací vzduchu a hodnotami MLCAPE přes 1000J/kg. V důsledku zesíleného proudění na frontě je možný zejména na jihu Moravy a jihozápadě Slovenska překryv lability se střihem větru dosahujícím hodnot kolem 15m/s ve spodních 6 kilometrech. Tyto podmínky jsou vhodné pro vývoj poměrně dobře organizovaných multicel. Vzhledem k faktu, že střih by měl být výraznější spíše ve vyšších vrstvách (Střih 0-3km by se měl pohybovat pod 10m/s) je možné za nejvýznamnější nebezpečný projev spojený s těmito bouřkami považovat krupobití.
Směrem k severu má střihu větru ubývat, a tak v rámci severní Moravy a severozápadu Slovenska počítáme s přívalovými srážkami (s možností hodinových úhrnů nad 30mm) jako s hlavním nebezpečím spojeným s bouřkami, zejména na návětří hor.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

V této oblasti by měly být podmínky – zejména labilizace a střih větru – již slabší. Přesto však lokálně není možné vyloučit v bouřkách ojedinělý vývoj krupobití, nebo významnějšího úhrnu srážek. V tomto ohledu má nejlepší podmínky oblast jihovýchodního Slovenska.