Ojediněle až místy bouřky, v některých regionech pak mohou být bouřky i silné.
— SITUACE —

Pro počasí v naší oblasti bude nadále určující cyklona nad Britskými ostrovy a Severním mořem, která se bude při postupu dále nad Skandinávii pomalu vyplňovat a která souvisí s dlouhovlnou brázdou nad Z Evropou. Přibližně paralelně s prouděním v rámci přední strany této výškové brázdy, leží při zemi vlnící se studená fronta. Ta se bude vlnit v oblasti slabší výškové krátkovlnné brázdy, spojené se zesíleným výškovým prouděním, což pravděpodobně též napomůže advekci teplé, relativně vlhké a až mírně labilní vzduchové hmoty nad naše území. V rámci této vzduchové hmoty, během dne a poté i přecházející týlové, studené části frontální vlny v noci, můžeme očekávat vývoj bouřkové aktivity.

— PŘEDPOVĚĎ stupeň 1 ČR a JZ SK —

Prognózy modelů slibují během odpoledne a podvečera až mírnou labilizaci prostředí, např. GFS počítá s MLCAPE >1200J/kg, což zejména v oblasti jihu Čech potvrzují i prognózy ECMWF s hodnotami CAPE až >1500J/kg. Modely se tedy v tomto poměrně shodují. Co se dynamické stránky věci týče, předpovědi slibují střih větru v 0-6km (DLS) zpočátku až přes 15 m/s, vyjímečně na Z území možná až kolem 20m/s. Což by mělo vést k uspořádávání konvektivních bouří, zejména do dobře organizovaných multicel, s hlavním rizikem v podobě rizika výskytu krupobití a to zejména u případných bouří na Z a SZ Čech, kde nelze vyloučit i výskyt větších krup. Tvorbu bouřek čekáme zpočátku předevších v rámci horských oblastí a vrchovin, ale i oblastí s lokálně vhodnými podmínkami. Postupně by se bouřky mohly rozšířit i dále mimo výraznější terén. Výskyt ojedinělých krupobití samozřejmě nelze vyloučit i v ostatních oblastech a bude záviset od skutečné četnosti výskytu bouřek v jednotlivých regionech. V bouřkách samozřejmě můžeme počítat s možností dalších doprovodných jevů, jako přívalové srážky a to zejména na J Čech, ale i silných nárazů větru.
Modely pak na noční hodiny naznačují postup MCS od Alp směrem k SV, největší úhrny srážek naznačují pak v oblasti V části Vysočiny J Moravy, je ale možné, že pujde o delší systém od J-středních-V Čech až na JZ Slovenska. V rámci tohoto systému nemůžeme vyloučit zejména výskyt výraznějších úhrnů srážek, silnější nárazy větru a s ohledem na předpokládanou poměrně výraznou labilitu prostředí i v nočních hodinách i ojedinělý výskyt krupobití a výraznou elektrickou aktivitu bouřkového systému.
Zbývá ještě dodat, že pro oblast JZ Slovenska model GFS předpokládá, krom pravděpodobné noční MCS, v odpoledních hodinách labilizaci do hodnot MLCAPE až nad 1600 J/kg, ale modely zde predikují během dne jen minimum srážek, nebo žádné. Výškové předpovědní mapy zde ukazují na teplotní hřeben v hladinách 850 a 700 hPa, což povede pravděpodobně k vytvoření stabilní vrstvy ve středních hladinách atmosféry a tak větším hodnotám CIN, které mohou bez výskytu výraznějšího impulzu uplně zabránit tvorbě bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ stupeň 1 V a JV polovina SR —

Modelové předpovědi zde očekávají labilizaci až nad 1500J/kg MLCAPE a poměrně výraznou absolutní vlhkost spodních vrstev atmosféry. Proudění by v této oblasti mělo být spíše slabší a střih větru v rozmězí hodnot 10-15 m/s by napomohl multicelární organizaci bouřek. V těch je možnost výskytu ojedinělých krupobití, která by krátkodobě mohla být i silnější ale jako hlavní riziko se zde jeví možnost výskytu přívalových srážek s možností úhrnů nad 30 mm/h. Vývoj bouřek bude však velmi závislý na spolupráci podmínek s velmi složitým terénem v oblasti.
Modely i zde naznačují možnost výskytu konvektivních srážek a bouřkové činnosti během noci, jejich četnost a lokalizace bude velmi záviset nejen na labilitě obecně ale i lokálních podmínkcách a tak je velmi těžko předpověditelné, jaký bude skutečný vývoj situace.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Očekáváme spíše slabší podmínky než v jednotkové oblasti, pokud tedy i zde dojde k výskytu bouřek, měly by být převážně bez výraznějších projevů. I tak zde ale nelze vyloučit ojedinělá slabší krupobití a nebo silnější nárazy větru.