výrazné srážky (na návštří hor) a zpočátku i silný vítr.— SITUACE —

Přes střední Evropu zvolna přechází výšková brázda, s jet streakem přesouvajícím se nad východní rameno. Paralelně právě s její východní stranou se táhne frontální rozhraní cca přes Balkán. Cyklona, která v úterý ovlivňovala území ČR a Slovenska se v průběhu noci zokluduje, a následně spojí s dalším jádrem vzniklým na výše zmíněném frontálním rozhraní. To bude mít za následek další regeneraci cyklony a její výrazné zmohutnění. Níže se přitom bude přesouvat směrem k severovýchodu.

— PŘEDPOVĚĎ —

srážky:I v průběhu dne bude pokračovat srážková činnost zejména v oblasti S Moravy a Slovenska. Přestože tlakový gradient a s tím i vítr v této oblasti bude slábnout ,stále by zde mohlo být dostatek vlhkosti a dostatečné podmínky pro orografické zesilování srážek. Tentokrát půjde zejména o návětří Beskyd a hor na S Slovenska. Úhrny srážek by však neměly být tak výrazné jako v předchozích dnech. Model GFS například počítá s úhrny nad středním a východním Slovenskem pod 30mm/24hod. Model Aladin je v tomto směru optimističtější i důvěryhodnější, protože lépe zvládá orografické zesílení srážek. Ten uvažuje na návětří hor s úhrny přes 50mm. Déšť bude v prúběhu dne zvolna slábnout a přesouvat se směrem k východu. na východě Slovenska by však 24 hodinové úhrny srážek měly jen zřídkakdy překročit 30mm.

vítr: Vzhledem ke slábnutí tlakového gradientu v důsledku jak nočního slábnutí cyklony tak jejího následného denního přesunu k východu očekáváme výrazný vítr zejména v dopoledních hodinách. Půjde o doznívání epizody z předchozího dne. Přitom během zesílení cyklony je možné očekávat krátkodobé zesílení větru v odpoledních hodinách zejména na horkách na Slovensku. Model GFS předpokládá rychlé slábnutí proudění v hladinách 850, 925 a 700hPa z původních 25m/s a více (zejména hladiny 850 a 700hPa) na hodnoty povětšinou do 20m/s. Na horách (jmenovitě zejména Beskydy a Tatry )je tak možné počítat s nárazy nad 25m/s, (přičemž v tatrách by se mohl vítr uklidňovat po delší časové období) což už odpovídá stupni 1.
Nad Podunajskou nížinou bude rovněž rychlost větru slábnout. Model ALADIN zde předpokládá během dopoledních hodin i nadále nárazy větru přes 20m/s, nicméně je pravděpodobnější že nárazy větru tuto hodnotu překročí jen ojediněle kolem 6UTC. Stupeń 1 vydáváme pro část JZ SLovenska, nicméně je velmi nejisté, zda se verifikuje.