V ranních hodinách ještě silný vítr (na hřebenech hor až přes 30m/s), v průběhu dne bude postupně slábnout.— SITUACE —

Přes střední Evropu se nadále bude táhnout poměrně výrazná VFZ. Tlaková níže Carmen, která ovlivňovala počasí zde během čtvrtku a pátku se bude přesouvat k severovýchodu (oblast Skandinávie) a poměrně rychle slábnout. Díky tomu zeslábne i tlakový gradient (ve spodních hladinách), který měl za následek dosti rychlé proudění, tudíž i silný vítr v předchozích dvou dnech. Zejména v ranních a dopoledních hodinách je však možno očekávat v hladinách 850hPa (a výše) rychlost proudění 25-30m/s.

— PŘEDPOVĚĎ Šumava a okolí —

Zde je situace poměrně složitá. V ranních hodinách zde model GFS ukazuje dosti silné proudění, v 850hPa až přes 30m/s, v 925hPa však jen kolem 20m/s. Jak se bude níže odosuvat dále, bude proudění poměrně rychle slábnout, v poledních hodinách by se v této oblasti mělo proudění v 850hPa pohybovat „jen“ kolem 25m/s. Vzhledem k rychlosti proudění a jeho směru, takřka kolmém na horské pásmo je možno počítat s náray větru nad 25, místy, zejména na hřebenech hor i nad 30m/s, zejména v ranních hodinách. Tento odhad potvrzuje i model Aladin, který zde počítá s nárazy ojediněle kolem 30m/s. Zda zde vítr opravdu dosáhne takových hodnot v době platnosti předpovědi je však otazné, jednak vzhledem k topografickým podmínkám, jaké na Šumavě panují, jednak k faktu, že proudění by mělo během dopoledne v této oblasti dosti rychle slábnout.

— PŘEDPOVĚĎ ostatní hory v ČR —

Co do rychlosti proudění v 850hPa, údaje se na Z ČR v ranních hodinách téměř shodují s údaji nad Šumavou. Severní Čechy budou mít rychlost trochu nižší. Proudění však směřuje takřka paralelně s horami, proto zde bude menší podpora pro silné nárazy větru. Nárazy nad 33m/s je možno očekávat spíše ojediněle na hřebenech hor, nejlepší podmínky pro to mají Krkonoše a Hrubý Jeseník. Proto ještě zde je vydán stupeň 2.

— PŘEDPOVĚĎ hory na Slovensku —

Zde je situace asi nejproblematičtější. Proudění v 850hPa zde bude rovněž od ranních hodin velmi rychle slábnout, zejména nad Nízkými tatrami však model v ranních hodinách GFS udává rychlost proudění až ke 30m/s. V 700hPa bude slábnutí rychlosti větru pomalejší. Model Aladin počítá v této oblasti s nárazy větru nad 25m/s. Zejména na hřebenech Vysokých (na západě) a Nízkých tater by však mohlo být možno ještě ráno očekávat nárazy, ojediněle až místy dosahující síly orkánu. Zda se tak ale stane je nyní otazné, jedním z limitujících faktorů je například směr proudění, které jde podél horského pásma. Dále bude záležet na míře vertikálního promíchávání vzduchu a i skutečné rychlosti proudění.

— PŘEDPOVĚĎ níže položené oblasti —

Zde bude velice záležet na vertikálním zvrstvení ovzduší. Ojediněle, zejména na severozápadě ČR je v ranních hodinách možný ještě ojediněle až místy výskyt nárazů nad 20m/s. Celkově by zde ale měl vítr poměrně rychle slábnout.