Na horách nárazy nad 32 m/s, v nižších oblastiach hlavne Čiech na väčšine územia nad 20 m/s, na krajnom západe až ku 25 m/s.— SITUACE —

Výrazná frontálna zóna nad Atlantikom a s ňou spojený výrazný jet-stream dosahujúci v hladine 300 hPa až 60 m/s v prevládajúcom zonálnom prúdení rýchlo postúpia nad strednú Európu. Výstupná časť jet-u sa nachádza v rámci brázdy v stredných a vyšších hladinách troposféry, ktorej cyklonálny stred zostane nad Škandináviou a jej južná časť rýchlo postúpi nad východ. Bezprostredne po prechode brázdy sa naše územie dostane do územia veľmi silného prúdenia v stredných a vyšších troposféry (až ku 50 m/s v 500 hPa). V piatok nadránom postúpi slabo vyjadrený frontálny systém (zrejme vo forme studenej oklúzie) smerom na východ a naše územie sa dočasne dostane pod advekciu chladnejšej vzduchovej hmoty. Následne, v piatok večer začne od juhozápadu rýchlo prechádzať teplý front, za ktorým dosiahne rýchlosť vetra v 850 hPa až nad 35 m/s. Výrazné prúdenie bude podporované hlavne tlakovým gradientom medzi tlakovou výšou nad juhozápadnou Európou a tlakovou nížou, ktorá postúpi cez Severné, Baltské more a juh Škandinávie.

— Horské oblasti —

V rámci všetkých vyšších horských masívov Českej republiky aj Slovenska očakávame, že by nárazy mohli presiahnuť 32 m/s, v západných, juhozápadných a severných Čechách aj okolo 40 m/s. Takéto výrazné nárazy očakávame hlavne v piatok (juhozápadný vietor) a sobotu nadránom (západný vietor), keď dosiahnu rýchlosti vetra v 850 hPa až nad 30 m/s.

— Nižšie položené oblasti —

Najvýraznejšie nárazy vetra v nižšie položených oblastiach očakávame v rámci západných Čiech a to hlavne v rámci piatku skorého poobedia až večera. Modely predikujú, že v rámci chladnejšej vzduchovej hmoty by mohli hodnoty Lifted Indexu pre hladinu 700 hPa klesnúť pod 0K, naznačujúc určitú mieru premiešavania v spodnej troposfére a transport do nižších hladín. Nárazy v nižších hladinách by takto mohli dosahovať 20 až 25 m/s, v exponovaných oblastiach i mierne nad 25 m/s. Stabilizácia ovzdušia večer aj v súvislosti s príchodom teplého frontu zrejme zamedzí výrazným nárazom vetra napriek rýchlostiam vetra nad 35 m/s v 850 hPa a 25 m/s v 925 hPa z piatka na soboty v noci. Napriek tomu nemožno vylúčiť, že nárazy by mohli presiahnuť 25 m/s aj v nižších hladinách a tak pre určitú oblasť západných Čiech vydávame Stupeň 2. Smerom na juhovýchod miera nárazov v nižších hladinách bude slabšia, hlavne potom pre južné okresy Slovenska.