Silný nárazový vítr, zejmnéna na Z Čech a ve vysšších polohách, na horách pak možnost nárazů o síle orkánu.— SITUACE —

V nastupujícím silném západním proudění se nad Evropu ze S Atlantiku nasouvá mohutná tlaková níže Carmen, spojená s velmi výraznou výškovou frontální zónou(VFZ) nad S Atlantikem, zatímco nad Z Středomořím se udržuje rozsáhlý výběžek vyššího tlaku vzduchu. Mezi těmito dvěma tlakovými útvary vznikl výrazný přízemní tlakový gradient, což spolu s velmi silným výškovým prouděním v rámci VFZ vytváří vhodné podmínyk pro silný nárazový vítr.

— PŘEDPOVĚĎ ČR HORSKÉ OBLASTI —

Modely předpokládají během noci na pátek zesílení výškového větru v haldině 850hPa až na hodnoty kolem 35m/s. S ohledem na rychlost a směr proudění vůči horským hřebenům lze čekat výskyt velmi silných, ojediněle až extrémních nárazů větru. Modelové předpovědi naznačují nejsilnější nárazy větru v rámci hřebenových a vrcholových poloh Krkonoš. Zde je nutné počítat s možností nárazů větru nad 40m/s(140km/h), proto pro tuto oblas vydáváme stupeň č. 3, tedy nejvyšší. Pro ostatní hory dáváme s ohledem na možnost nárazů o síle orkánu stupeň 2. Otazná je rychlost větru v rámci Šumavy kde obvykle bývají hlášené nižší než předpovídané nárazy. „Vlna“ nejsilnějšího větru by se během druhé poloviny noci přesouvat i nad Moravské hory jako Jeseníky a Beskydy. V některých oblastech, zejména opět v rámci exponovaných vrcholů a hřeběnů lze předpokládat ojedinělé nárazy větru o síle orkánu(>32m/s; 117km/h).

— PŘEDPOVĚĎ ČR OBLASTI pod ca 800m.n.m. —

Největší pravděpodobnost silných nárazů větru bude v rámci Z poloviny Čech, zde by se podle modelu Aladin mohly vyskytovat nárazy až přes 25m/s a to zejména v rámci exponovaných vyvýšených míst. V rámci nižších poloh a údolí předpokládaáme spíše nárazy pod 25m/s. Pro tyto oblasti vydáváme druhý stupeň. Zbytek mimohorských oblastí Čech je povětšinou pod stupněm 1, stejěn tak oblast S Moravy a Slezka s ohledem na možné zesílení větru v oblasti Moravské brány. J Morava by měla mít nárazy pod 20m/s.

— PŘEDPOVĚĎ SR —

Velmi sílný vítr lze očekávat hlavně v ranních hodinách ana krajním S a SZ Slovenska. V oblasti Oravy a Tater lze očekávat výskyt nárazů větru až o síle orkánu a to zejména ve vrcholových a hřebenových polohách, ale taky na závětří hor v rámci fénového proudění. Na hřebenech okolních hor a vrchovin pak lze počítat s možností nárazů větru nad 25m/s.