Místy nárazy větru nad 25m/s ojediněle, zejména pak v exponovaných horských polohách přes 30m/s.— SITUACE —

Nad Evropou se vytváří typická situace pro silné západní proudění doprovázené velmi silným nárazovým větrem, kdy Středomoří od Z zvolna okupuje rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu, zatímco nad Skandinávií se udržuje rozlehlá oblast nízkého tlaku vzduchu. Mezi těmito dvěma útvary dochází, zejména v oblasti frontálního rozhraní spojeného s výraznou výškovou frontální zónou, k výraznému zesilování západního větru. V rámci tohoto frontálního rozhraní pak budou oblastí centrální Evropy přecházet v následujících dnech jednotlivé frontální vlny, doprovázené mj. zesilováním přezímního větru s možností nárazů větru i v nížinách o síle vichřice na horách pak nelze vyloučit ojediněle i nárazy o síle orkánu.

— PŘEDPOVĚĎ horské oblasti ČR a SR —

Očekáváme zesilování větru zejména na severu ČR a Slovenska. Model GFS počítá v uvažované oblasti s průměrnou rychlostí větru v 850 a 700hPa (přibližně 1,5 a 3 km AGL) 25-30m/s, v 925hPa 20-25m/s. Proudění je orientování od západu na východ. Jeho orientace téměř paralelně s horskými pásmy v ČR a na Slovensku bude poněkud limitovat nárazy v těchto oblastech. Nejčastěji očekáváme nárazy větru přes 25m/s, na exponovaných vrcholech (zejména Krkonoš a Hrubého Jeseníku a Tater) jsou pravděpodobné až nárazy přes 30m/s. Vítr by měl zesilovat v průběhu celého dne, svého maxima by pak měl dosáhnout v nočních a ranních hodinách (noc na pátek). V pátek dopoledne by pak měl poměrně rychle slábnout.

— PŘEDPOVĚĎ mimohorské oblasti ČR —

S ohledem na rychlosti větru v hladinách 850 a 925hPa a zvrstvení atmosféry, kdy teploty u země a v hladině 850hpa se mohou po poledni lišit až o ca 8-10°C,lze očekávat významější nárazy větru i v níže položených oblastech.Vítr v hladině 850hPa by podle modelů měl zesilovat postupně od ranních do odpoledních hodin, přičemž jeho rychlost by měla na značné části, zejména pak S a SZ části ČR, překračovat 25m/s. Na SZ a S ČR pak může dosáhnout hodnot až kolem 30m/s.Takové rychlosti již dávají významný potenciál pro silné nárazy větru při zemi, zejména pak s ohledem na teplotní zvrstvení spodních vrstev atmosféry. Očekáváme tedy možnost nárazů větru nad 20m/s, které by se mohli místy vyskytovat na isolovaných místech vrchovin na SZ a Z Čech, ojediněle pak i v nížinách v rámci Čech krom J Čech ale i na České straně Vysočiny, na Moravě pak je možnost silných nárazů větru spíše jen v S-SZ polovině území, zejména v oblasti Moravské brány, v okolí Ostravy ale nelze je vyloučit ani v oblasti Znojemska. Podle prozatimních předpokladů bude silný vítr trvat i přes noc na pátek ač v mnohých oblastech bude mírně zeslabovat oproti odpoledním hodinám.