Silný vítr v kombinaci s nízkými teplotami— SITUACE —

Nad střední Evropou bude zesilovat výšková brázda. V jejím rámci bude naše území ovlivňovat zvolna se vyplňující tlaková níže se středem nad Skandinávií. Díky otmu se sem bude od severozápadu nasouvat poměrně vlhká a labilnější vzduchová hmota od moře.

— PŘEDPOVĚĎ ČECHY, VYSOČINA —

Předpovědi pole větru v 10m naznačují průměrné rychlosti kolem 10m/s, v 850hPa pak až kolem 20m/s. Vzduch jež začně nad naše území od SZ proudit již nebude tak stabilní a bude tedy usnadněn přenos hybnosti z vyšších hladin. Lze očekávat nárazy větru místy nad 15m/s ojediněle i kolem 20m/s. To v kombinaci se stále podnulovými teplotami povede k nízkým pocitovým teplotám, nelze se tedy např. při oblékání spoléhat jen na teplotu samotnou.

— S MORAVA, SZ SLOVENSKA —

Předpovědi počítají na S Moravě se stočením větru do JZ směru, proudění tedy může zesilovat orograficky v Oblasti Ostravska a lze tak čekat i zde nárazy větru nad 15m/s. Teploty zde budou zároveň nižší než v Čechách, zejména pak na severu Slovenska, kde mají setrvávat na hodnotách kolem -10°C, popřípadě i níže, proto i zde je potřeba brát v potaz nízké pocitové teploty díky působení větru. Silný vítr zde bude zasahovat ještě horské hřebeny, Jeseníku, Beskyd a hor v krajním SZ Slovenska.