Sněžení vice než 10cm/24hod – Morava, Z SLovenska, místy možnost Blizzardu – Tatry, Ledovka J+V SLovenska, nízké teploty: Z SLovenska, S Morava, V+SV Čechy— SITUACE —

Situace nad Evropou se během posledních dní příliš neměnila, to jí však neubírá na zajímavosti. Nad západní polovinou Evropy se usadila mohutná výšková brázda, která bude během dne zvolna postupovat směrem k východu. Na její východní straně se táhne od S Afriky k SZ Ruska poměrně výrazné kvazistacionární frontální rozhraní. Na něm se tvoří jednotlivé vlny, které postupují dále směrem k severovýchodu. Výrazná baroklinita prostředí je jedním z faoktorů, které přitom často napomáhají jejich rychlému prohlubování. Jedna takto vzniklá cyklona (ač ve srovnání s předchozími slabší) bude přes území ČR a Slovenska přecházet i v průběhu pátku. S sebou přinese časově i prostorově poměrně proměnlivé podmínky počasí, zejména na Slovensku. Za studenou frontou cyklony k nám pak bude proudit velmi chladná vzduchová hmota.

— PŘEDPOVĚĎ Morava, Z část Slovenska V/SV Čech —

V této oblasti bude dominantní sněžení. Je pravděpodobné, že v průběhu pátku napadne v této oblasti až přes 10cm nového sněhu. Srážky budou postupovat od jihu a největší intenzity by měly dosahovat v odpoledních hodinách.
Úhrny by měly být vyšší na horách, zejména na návětří, zda však úhrny sněhu zde dosáhnou 20cm/24hod, spodní hranice pro vydání stupně 1 je otazné. Situace však bude odlišná na horách na Slovensku, zejména ve Vysokých a Nízkých Tatrách. Vzhledem k poměrně rychlému proudění v 700hPa (20-25m/s) se zde(zejména ve vrcholových oblastech) ke sněžení přidá i silný nárazovitý vítr (Model Aladin počítá s nárazy kolem 20m/s, zejména na hřebenech hor je však možno ojediněle dosáhnout i silnějších nárazů). Nakolik silné zde sněžení bude je však v tuto chvíli obtížné říci, jednotlivé modely se v úhrnech velmi liší.
Dalším nebezpečným projevem pčoasí, který je možno očekávt zejména v noci (na sobotu) a k ránu v sobotu, budou nízké teploty, které by měly nastoupit za studenou frontou níže. Model GFS zatím naznačuje nad Moravou a severem Slovenska noční a ranní teploty pod -15°C, na severu Moravy však až pod -20°C. Skutečné hodnoty se však mohou od těch modelových lišit. To bude záviset mj i na na množství oblačnosti a dalších faktorech. Prozatím vydáváme pro tuto oblast stupeň 2 na nízké teploty. Podrobněji to však bude ošetřeno zítra v odpoledních hodinách formou updatu předpovědi.

— PŘEDPOVĚĎ Slovensko J a V část (zejména polohy od 400-200m.n.m níže) —

Zde je předpověď složitější než v předchozím případě. V teplém sektoru cyklony, který bude procházet přes oblast Slovenska je možno očekávat ve východní a jihovýchodní části území teploty vzduchu kolem nuly, na východě území až nadnulové. Otazné ale zůstává prohlazení zemského povrchu a možnost udržení se podnulových teplot v nižších výškách, např v kotlinách, údolích apod. i přes výskyt nadnulových teplot ve větší výšce a tak možnost lokálního přechodného výskytu mrznoucího deště a tedy tvorby ledovky.
Stejně tak bude s následujícím ochlazením docházet k tvorbě náledí na mokrách plochách po dešti, popř. tvorbě zmrazků z rozbředlého sněhu. Z tohoto duvodu pro J a V Slovenska vydavame stupen 1.