Silný vítr a srážky— SITUACE —

Nad západní a střední Evropou se udržuje výšková brázda obtáčená ve výšce jet streamem. V jejím rámci dojde k vývoji několika cyklon. Starší tlaková níže v době psaní této předpovědi slábne nad Německem a Českou Republikou a v průběhu noci se bude posouvat k východu. Další jádro se tvoří v závěří alp, postupovat bude shodně s výškovým prouděním k severovýchodu. Nad Slovenskem se spojí se starým jádrem nad ňěmeckem, což přispěje k dalšímu rychlému prohlubování níže. Její centrum by se mělo usadit nad jižním Polskem a východním Slovenskem. k zesílení tlakového gradientu na západní straně cyklony napomůže rovněž tlaková výše, která by se měla usadit nad Britskými Ostrovy.

— PŘEDPOVĚĎ hory —

Vzhledem k předpokládané poloze centra cyklony očekáváme nejvýraznější vítr v rámci Beskyd a Jeseníků, v menší míře na horách na Z Slovenska. Model GFS počítá s rychlostí proudění v 850hPa mezi 20-25m/s. Relativně dobře se shoduje s předpověďmi ECMWF, který uvažuje rychlost větru v 850 i 700hPa vesměs mezi 20-25m/s . Jednotlivé běhy modelů všal rozložení oblastí s tímto prouděním trochu mění, zejména co do její rozlohy. Celkově vlšak na horách počítáme s nárazy větru přes 20 i 25m/s, ojediněle pak, zejména na návětří, na exponovaných vrcholech až přes 30m/s hlavně v oblastech označených stupněm 2.

— PŘEDPOVĚĎ níže položené oblasti —

Zde je situace poněkud složitější. Favorizované oblasti pro silné nárazy větru jsou jihozápadní Slovensko a oblast Moravské Brány. Vítr by zde měl zesilovat už od dopoledních hodin a svého maxima dosahovat v průběhu večera až noci. Rychlost větru v nárazech je otazná. Modelové odhady (Aladin) uvažují s nárazy přes 20-25m/s. Pravděpodobněší však jsou nárazy větru ojediněle až místy kolem 20m/s.

Rovněž je nutno očekávat vydatné srážky. Cyklona dává dobrou šanci pro uspořádané výstupné pohyby. Zároveň vzhledem k předpokládanému směru proudění je možné očekávat na návětří hor orografické zesilování srážek. Díky tomu je možno zejména na návětří hor očekávat výrazné srážkové úhrny přes třicet – někde však i přes 70mm/24hod. Nejvýraznější srážkové úhrny přito hlásí model Aladin. GFS a ECMWF jsou v tomto ohledu střídmější. Přesnější údaje zatím neuvádíme, protože jednotlivé modely se velmi liší. Zejména v nejvyšších polohách oblasti Tater by pak déšť mohl být nahrazen sněžením.
Situaci budeme podle našich možností sledovat a popřípadě předpověď aktualizovat. Týká se to zejména otazných srážkových úhrnů.