Od konce roku 2012 uplynuly již více jak tři měsíce, a protože konec světa se nekonal (bohužel zatím ani konec zimy), je jistě již nejvyšší čas na rekapitulaci událostí, k nimž v minulém roce došlo. V následujících řádcích se nechci příliš věnovat hodnocení bouřkové sezóny – už jen z toho důvodu, že co pozorovatel, to jiný názor. Rozhodně celkově sezóna 2012 nebyla podprůměrná – neměla však výrazný vrchol – nepřinesla nějaký rozsáhlý extrém typu bow echa 13. července 2011 nebo supercely z 15. srpna 2010. Na druhou stranu se vyskytly jiné zajímavé jevy, rozhodně stojící za pozorování a dokumentaci – ať se již jednalo o supercelu 21. srpna, výraznou squall line o den později nebo o zvláštně se chovající outflow boundary v témže období. Chtěl bych se zaměřit spíše na události a aktivity, které v průběhu roku podnikli členové A.S.S. (později již AMS o.s.).

blízký CG blesk - autor: Tomáš Novotný  Mezocyklóna nad Řípem - autor: Jan Drahokoupil   - autor: Tomáš Prouza

První bouřky roku 2012 se sice objevily již 5. ledna při přechodu tlakové níže Andrea, ale na řádné zahájení sezóny jsme si museli ještě pár měsíců počkat – až do druhé poloviny dubna. Období relativního klidu jsme tak využili k administrativním činnostem. Začali jsme se po večerech scházet na IRC a postupně jsme vypracovali základy pro založení Amatérské meteorologické společnosti – občanského sdružení. Počátkem května byly úřadům odeslány veškeré požadované dokumenty a 16. května byl vznik AMS – o.s úředně posvěcen ministerstvem vnitra. Zároveň na jaře probíhaly práce na aplikaci Registr pozorování bouřek (zde patří největší dík Lukáši Rongemu), abychom ji stihli prezentovat na semináři v Radostovicích a následně veřejně spustit (což se 1. června opravdu podařilo). Za rok 2012 jsme v registru shromáždili 488 záznamů. Alespoň jeden záznam vložilo v průběhu roku 68 pozorovatelů ze 115 registrovaných účastníků projektu. V registru je dále přihlášených okolo 25 pasivních meteostanic.

      

Ve dnech 25. – 27. května 2012 proběhl již jako tradičně ve spolupráci s ČHMÚ bouřkový seminář v Radostovicích. Tohoto setkání jsme využili především ke konání prvního ustavujícího zasedání občanského sdružení a k náboru našich prvních členů.

 - autor: Jan Drahokoupil  Test lightning triggerů - autor: Zbyněk Černoch   - autor: Zbyněk Černoch  Přednáška A.S.S. party - autor: Lukáš Ronge

Poté již začala bouřková sezóna naplno a naši lovci se opravdu činili. Honza Drahokoupil absolvoval dle svých slov přibližně 18 výjezdů, přičemž jejich vzdálenost obvykle nepřesáhla 50 km vzdušnou čarou od výchozího bodu, snad kromě lovu na supercelu, jenž se rozpadla před Táborem. Chaserkou roku se však pravděpodobně stala Dáša Müllerová se svými 33 výjezdy během sezóny (ne všechny ale byly úspěšné), podnikanými s Honzou Drahokoupilem a Tomášem Chlíbcem. Navíc se jí dvakrát povedlo proniknout do televizního vysílání. A aby to nebylo vše, reprezentovala náš kolektiv svou účastí v meteorologickém kroužku ČHMÚ v Komořanech. Dvorní kameraman AMS – o.s. Míra Meglič také nezahálel a produkoval jeden kvalitní videozáznam za druhým, a to včetně záznamu přednášky týkající se databáze supercel zaznamenaných v ČR a blízkém okolí, jenž byla přednesena v Radostovicích.

Kromě standarního pozorování bouřek pokračovalo přes rok i sledování Transient Luminous Events (TLE) odborníkem na tuto tématiku, Martinem Popkem.

13. srpna se někteří členové AMS – o.s. zúčastnili vernisáže výstavy fotografií Honzy Drahokoupila Bouřlivá atmosféra, Z cest…, jenž se konala v centru Foto Škoda v Praze. Setkání bylo zakončeno společnou večeří spojenou s debatou na téma „kvalita bouřkové sezóny 2012“. Autorem níže připojených fotografií je Lukáš Ronge.

Vernisáž Praha - autor: Tomáš Prouza  Vernisáž Praha - autor: Tomáš Prouza  Vernisáž Praha - autor: Tomáš Prouza  Vernisáž Praha - autor: Tomáš Prouza

Jak již bylo zmíněno, v průběhu roku se členové AMS – o.s. dostali několikrát do médií – a to jak do novinových článků, tak do rozhlasu a televize. A to nejen v souvislosti s bouřkami, ale kupříkladu i s tuhými únorovými mrazy nebo obecně dlouhodobým pozorováním počasí. Televizní reportáže byly několikrát natáčeny i v průběhu samotného chasingu. Na závěr sezóny jsme provedli i její krátké shrnutí v reportáži pořadu Turbulence.

Na podzim pak do Prahy zavítala legenda americké bouřkové meteorologie – Chuck Doswell, aby v Ústavu fyziky atmosféry přednesl svůj příspěvek týkající se stormchasingu/stormspottingu a jeho přínosu pro společnost. Někteří naši členové u toho samořejmě nemohli chybět… Několik snímků z této akce laskavě poskytl Martin Setvák.

Přednáška Ch. Doswella - autor: Tomáš Prouza  Přednáška Ch. Doswella - autor: Tomáš Prouza Přednáška Ch. Doswella - autor: Tomáš Prouza  Večeře s Ch. Doswellem - autor: Tomáš Prouza

I v roce 2012 byl velice úspěšný náš IRC kanál – v okamžicích výskytu extrémních projevů počasí stoupala účast až ke 110 připojeným účastníkům v jeden okamžik. V polovině srpna pak byl na kanál přidán bot se stylovým jménem |Hurricane| (Torn4do už mají polští kolegové…), který dokáže monitorovat provoz na kanále, vytvářet z něj statistiky a lze ho naučit i jednoduché příkazy (především výpis naučených odkazů).

Po celý rok pokračovala naše činnost i na Facebooku – původně ve formě 3 oddělených prezentací SkyWarnu, A.S.S. a Amatérské meteorologie v ČR. Po vzniku občanského sdružení bylo dohodnuto, že bude vytvořena zcela nová facebooková stránka AMSos a původní prezentace zaniknou. Tak se i stalo a do konce roku vznikl prostor, kde se v současnosti dozvíte nejen věci týkající se bouřek, ale obecně informace týkající se meteorologie, ba i o dění probíhajícím na Zemi i v blízkém kosmu. V létě budou samozřejmě součástí stránky i předpovědi SkyWarnu.

Tři dny před koncem roku byly spuštěny oficiální stránky občanského sdružení – najdete na nich nejen stanovy a interní řád sdružení, ale především odkazy na všechny naše stránky, ale i produkty a aplikace, které naše sdružení vytváří a provozuje (některé ve spolupráci s ČHMÚ).

     

Taktéž těsně před koncem roku padl návrh vstoupit i na Twitter, a to především z důvodu možnosti rychlé komunikace s pozorovateli v terénu. Praktická aplikace proběhla až koncem ledna 2013, a tak test funkčnosti této formy komunikace proběhne v průběhu sezóny 2013. Ale již nyní tam můžete nalézt zajímavé příspěvky…

V roce 2013 plánujeme pokračovat jak ve svých standardních aktivitách – stormchasingu/stormspottingu a vyhodnocování extrémních projevů počasí. Stejně tak bude SkyWarn pokračovat ve vydávání předpovědí výskytu bouřek (pravděpodobně skončí předpověď výskytu nekonvektivních jevů). V rámci Registru pozorování bouřek bychom rádi dokončili a odladili systém kontroly kvality vkládaných reportů. Letošní rok by také měl být ve znamení hledání možností spolupráce mezi AMS – o.s., ČHMÚ a ESSL (European Severe Storm Laboratory) v oblasti vkládání kvalitních hlášení do systému ESWD (European Severe Weather Database). Doufáme, že se všechny plány nakonec podaří naplnit…