V mnoha případech se nám může stát, že při focení oblačnosti narazíme na rozličné tvary, které mohou náramně připomínat tromby…

… tak jako v tomto případě na prvním obrázku. Úkaz byl pozorován dne 14. 6. 2005 v 17:51 v Brandýsku-Olšanech a byl doprovodným jevem právě vznikající bouřky (zatím bez elektrické aktivity). Obrázek jsem konzultoval s Romanem Maňákem z TOPu a s jeho pomocí jsme došli k závěru, že se nejedná o trombu, ale o cumulus fractus pod základnou cumulonimbu. Důležitým indikátorem toho, že se nejedná ani o trombu ani o oblačný vír, byl fakt, že jsem nezpozoroval žádnou rotaci.

Další zajímavý útvar byl pozorován 4. 6. 2005 z „hořejšího“ Brandýska a projevoval se na spodní straně přicházející húlavy. Zde by pro nezkušeného pozorovatele mohla být záměna s trombou také reálná.

Následující dva obrázky jen vystihují problematiku naší otázky, zda se jedná o tromby či nikoliv. Fotky byly opět pořízeny z „hořejšího“ Brandýska dne 31. 8. 2003 SZ směrem.

 

Podíváme-li se na detailní výřez, můžeme pozorovat „jen“ nepravidelné cáry oblačnosti na oblaku „arcus“. Důležité zde opět je, že nebyla pozorována žádná rotace a též můžeme při pohledu zblízka vidět, že jejich povrch je nepravidelný.

 

V posledním případě se dokonce jedná o možnou záměnu s tornádem! Fotky byly pořízené 5. 7. 2004 z polní cesty spojující „hořejší“ Brandýsek a Cvrčovice. Dešťové srážky vypadávající z oblaku ve velice úzkém pruhu navozují velice subjektivní dojem, že jsme svědky tornáda.

 

Až na posledním obrázku již začíná být naprosto zřejmé, že se jedná pouze o obyčejnou dešťovou přeháňku.

Na závěr je potřeba říci, že přesné určení, zda se již jedná o trombu, oblačný vír nebo dokonce tornádo, je v některých případech velice obtížné ne-li nemožné i pro zkušené pozorovatele a odborníky. Proto jedinou naší radou bude: Foťte vše „podezřelé“. Lepší je mít 10 takových fotek, jaké jsme Vám ukázali výše, než jednu skutečnou trombu či tornádo promeškané s tím, že to asi „nic“ nebude.

Aktualizace 28. 9. 2005: zde přidávám několik dalších letošních fotografií, kde se opět objevují zajímavé útvary pod základnou oblačnosti, které by se daly zaměnit s trombou.

První dvě fotky byly pořízeny 10. 7. 2005 a najdete je v plné velikosti v článku, na který je odkaz dole. Zde se dá opravdu jen velice těžce určit, zda se už jedná o trombu či ne, ale přikláníme se k názoru, že se o ni nejedná. Nic kromě vzhledu tomu nenasvědčuje.

 

Tyto fotky jsou ze dne, kdy jsme mimo jiné vyfotili naše první tornádo. Na fotce vlevo je vidět roztrhaná základna oblačnosti kde jednotlivé cáry vypadají jako malé trychtýře či choboty. A na fotce vpravo vidíme něco podobného jen osamoceně.

 

Na této fotce od Daniela Hubače je detail útvaru, který jsme museli konzultovat s našimi spolupracovníky, protože toto již opravdu vypadá podezřele. Ale vzhledem k tomu, že nejsou další fotky případného vývoje, tak nám nezbývalo nic jiného než toto klasifikovat pouze jako virgu (srážky vypadávající z oblaku a nedosahující až na zem).


Související odkazy:

Bouře 10. 7. 2005 – článek s fotkami podobných jevů
Tromba u letiště Ruzyně 12. 9. 2005 – článek o pozorování tromby Danielem Hubačem.
Tromba u Brandýska 23. 8. 2005 – náš nejnovější případ pozorování tromby.
Tornádo u Brandýska 7. 8. 2005 – článek s fotkami podobných jevů a tornádem.
Tromby u Brandýska 22. 8. 2002 – náš první zdokumentovaný případ pozorování tromby.
Co za tromby nepovažujeme – podobný článek zpracovaný Martinem Setvákem (odkaz na ČHMÚ)