V průběhu loňského roku, kdy již bylo jasné, že tradiční Radostovice jsou opravdu posledními a definitivně končí, začalo se přemýšlet, jakým způsobem tuto akci nahradit. Mezi mnoha navrhovanými alternativami se objevila možnost uspořádat v následujícím roce bouřkový seminář nejen ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, ale spojit ho i s Českou meteorologickou společností (ČMeS). Napomohla tomu nakonec i volba letošního tématu výročního semináře ČMeS – Silná konvekce a předpověď extrémních jevů. Tato akce byla nakonec naplánována na polovinu září s konáním v Kovářově u Lipenské přehrady.

Kovářov - autor: Lukáš Ronge

Protože jsme nemohli nijak výrazně promlouvat do programu semináře (spolu s ním probíhala i výroční schůze členů ČMeS), uskutečnily se v letošním roce de facto semináře dva. O prvním z nich, jenž se konal již v červnu v Praze a obnášel i výroční schůzi AMS, jsme zde již psali. Jednalo se spíše o neformální setkání většiny členů sdružení, doprovázené několika přednáškami. V případě semináře ČMeS se jednalo o sérii přednášek odborného ražení, mezi kterými nebylo příliš mnoho času na jiné aktivity. Účast členů AMS byla nakonec bohužel nižší než se očekávalo, což však z časového a finančního hlediska lze pochopit. Reprezentovalo nás především vedení sdružení a nejaktivnější členstvo. V následujících odstavcích se pokusím přiblížit formou odlehčené reportáže to, co jsme na semináři viděli, slyšeli a prožili…

Protože pro naši posádku z Trutnovska znamenala cesta k Lipnu přejezd celé republiky, již předem jsme se dohodli s ostatními účastníky, že si pobyt (stejně jako jsme to dělali v Radostovicích) poněkud prodloužíme, aby vynaložená cesta stála za to. Oficiální část semináře začínala až 15. září po poledni, my se však vydali na cestu již v sobotu dopoledne. Naše cesta prvně směřovala do Pardubic, kde jsme přibrali cestující vlakem z Prostějova a Kolína, čímž se naše osádka rozrostla na tři Lukáše (Rongeho, Větříška a Sykáčka). Počasí nám zpočátku přálo, ale čím dále jsme se probíjeli k jihozápadu, tím bylo hůř a hůř. Za Havlíčkovým Brodem začalo pršet a srážky nás s proměnlivou intenzitou doprovázely po zbytek cesty. Nemohli jsme si proto ani řádně ověřit, zdali je v Humpolci opravdu přítomen Hliník, ani v Pelhřimově jsme se nedozvěděli, do čeho jdeme… Po krátké zastávce v chrámu rychlého občerstvení v Táboře jsme zamířili po dálnici D3 dále na jih na České Budějovice a Český Krumlov. Velmi omezená dohlednost nám zabránila pokochat se jak kouřícími věžemi Temelína, tak i i českokrumlovským zámkem. Zároveň s námi vyrazila od Prahy druhá posádka tvořená Honzou a Dášou. Sladění jízd bylo tak dokonalé, že jsme se bez čekání setkali necelý kilometr od penzionu, kde jsme měli zařízené ubytování.

Přesto, že ostatní účastníci semináře měli zajištěné ubytování v hotelu Fontána, kde byly zároveň pronajaty konfereční prostory, dali jsme nakonec na základě recenzí přednost penziou Axiom v Kovářově. Rozhodně jsme toho nelitovali, obsluha a strava byly vynikající, dokonce byl k dispozici i vnitřní bazén. Naopak v některých prostorech Fontány jakoby se zastavil čas před 25 lety… Po příjezdu na penzion jsme se ubytovali a vzhledem k tomu, že na chvíli přestalo pršet, vydali se na průzkum nejbližšího okolí. Naše první cesta vedla k hotelu Fontána, vzdálenému necelý kilometr. Od něho jsme se ještě prošli dalších pár set metrů k břehu Lipna. Tam začalo opět pršet a proto následoval urychlený přesun zpět, přičemž jsme při něm narazili na další část naší výpravy – Karolínu. Špatné počasí po zbytek sobotního dne znamenalo nucený pobyt na základně v penzionu.

Lipno a lesokumuly - autor: Lukáš Ronge

Nedělní ráno začalo pesimisticky – opět trvalým deštěm, střídajícím se s mrholením. I když jsme na tom nebyli tak špatně, jako třeba ve Věstonicích a vůbec na celé jižní Moravě. Téměř celé dopoledne jsme strávili karetní hrou s přiléhavým názvem – prší… Po poledni se oblačnost náhle protrhla, dokonce se objevilo slunce. To bylo signálem k pokusu o další výpad do okolí. Vydali jsme se tentokrát rovnou k břehu Lipenské přehrady. Ještě předtím jsme se zastavili na holém návrší, odkud byl nádherný výhled na hladinu jezera. Z lesů obklopujících jeho břehy stoupaly mohutné lesokumuly, některé minimálně o intenzitě F3… Vzhledem k tomu, že hladina nádrže byla přibližně o metr níže proti maximálnímu stavu, hodlali jsme po dočasné pláži dojít až k hotelu Fontána. Zpočátku se nám šlo docela pohodlně, jenže před námi leželo ještě ústí potoka. Když nám následně začala pod podrážkami bot čvachtat voda, vzpomněli jsme na osud křižáků u Sudoměře a raději se obrátili k souši. Následovala pouť přes louku s mokrou travou, na jejímž konci měli někteří bahno ze svých kopyt skoro až na ramenou.

Lipno a lesokumuly - autor: Lukáš Ronge  Lipno a lesokumuly - autor: Lukáš Ronge  Pohled na hotel Fontana - autor: Lukáš Ronge  Okolí Kovářova - autor: Lukáš Ronge

Loďka na Lipně - autor: Lukáš Ronge  Loďka na Lipně - autor: Lukáš Ronge  Lesonádo síly F5 - autor: Lukáš Ronge  Penzion Fontana - autor: Lukáš Ronge

Sotva jsme dorazili zpět do penzionu, otevřelo se znovu nebe neskutečnou průtrží. Naštěstí nám provazy vody z nebe příliš nezkomplikovaly večerní plány, pouze bylo předtím nutné dojet na nádraží do Černé v Pošumaví pro Zbyňka s Lenkou. Tak se naše sestava stala kompletní. Za stále vydatného deště následoval podvečerní odjezd do Volar. V průběhu přesunu srážky ustaly, ačkoliv zůstalo pod mrakem. Ve Volarech nás již v hotelu Bobík očekávali Tonda Vojvodík, známý též jako „lovec mrazů“, a jeho kolega Marek Matoušek. Vychutnali jsme si opět vynikající večeři, po níž následovala společná debata na všemožná meteo i nemeteorologická témata. Ani se nám pozdě večer nechtělo odjíždět. Po cestě zpět jsme minuli několik radiačních mlh, což následně vedlo některé jedince k nočnímu lovu, Karolínu posléze i k rannímu odchytu mlžné duhy.

Fogbow na umelem osvetleni - autor:   Mlzna duha - autor:   Mlzna duha - autor:   Mlzna duha - autor:

Víkend byl tedy za námi a přiblížila se oficiální část semináře. Během pondělního rána začali přijíždět delegáti do hotelu Fontána, mezi nimi i organizátorka Radostovic, Martina Francová. Po obědě jsme se tedy též přesunuli do Fontány, kde jsme byli zapsáni a hromadně se přihlásili na úterní exkurzi do vodní elektrárny Lipno I. Krátce po 14. hodině seminář započal krátkým uvítáním účastníků a dostali jsme možnost prezentovat se hned prvním příspěvkem s názvem Spolupráce ČHMÚ a AMS. V tomto případě jsme se snažili přítomným především osvětlit, co všechno naše činnost obnáší. Následovaly příspěvky týkající se většinou praktických aspektů pozorování silných bouří – kupříkladu srovnání extrémních hodinových úhrnů srážek v ČR a ve světě, výskyt přívalových srážek a krupobití na jižní Moravě či výskyt krupobití v jižních Čechách. Po krátké přestávce následovaly dvě prezentace, jenž se nás opět týkaly – příspěvek Tomáše Púčika ohledně výzkumných aktivit ESSL a na něj navazující výklad Radka Tomšů z ČHMÚ ohledně databáze ESWD. Zajímavý byl i další bod programu – výskyt supercel na Slovensku. Dále jsme byli seznámeni s výsledkem výzkumu, jenž se zabýval četností výskytu bouřek v urbánních oblastech, jmenovitě v Brně. Poté přišel na řadu rozbor výskytu loňského tornáda o síle F2 v Krnově a pondělní program zakončila ryze odborná prezentace ohledně statistického rozlišování extrémních rychlostí větru. Po večeři pak proběhlo autorské promítání videozáznamů a fotografií, kde jsme opět měli možnost ukázat všem své úlovky.

Přednáškový sál - autor: Jan Drahokoupil  Prezentace příspěvků na semináři - autor: Lukáš Ronge  Prezentace příspěvků na semináři - autor: Lukáš Ronge  Prezentace příspěvků na semináři - autor: Lukáš Ronge

Mléčná dráha - autor: Jan Drahokoupil  Padá hvězda - přej si něco.. :-) - autor: Dagmar Müllerová

Noční focení - autor: Lukáš Ronge  Mléčná dráha - autor: Lukáš Ronge

V úterý nás čekalo brzké vstávání a rychlá snídaně, neboť ranní program začínal již v 8:30 a bylo opět nutno se přesunout do hotelu Fontána. Program zahájil Martin Setvák svým příspěvkem ohledně airglow a vlivu konvekčních bouří na tento jev (tato prezentace proběhla již v Praze v červnu). V následujícím příspěvku jsme si vyslechli, jaké počasí a jakým způsobem může zkomplikovat provoz na železnici. Dále předstoupili jubilanti z profesionální stanice na Lysé hoře, kteří nám poreferovali o výsledcích své činnosti u příležitosti 60 let provozu této stanice. Poté vystoupil Honza Sulan s prezentací (též zazněla již v červnu), která se týkala využití leteckých měření AMDAR (jedná se vlastně o „sondážní měření“ s pomocí dopravních letadel). Na závěr jsme se ještě dozvěděli něco o metodách předpovědi iniciace konvekce na základě družicových dat. Ještě před obědem pak proběhlo samotné valné shromáždění ČMeS, na němž kromě předsedy Společnosti pana Halenky promluvili i ředitel ČHMÚ pan Dvořák a jeho náměstkyně paní Skřivánková. Samotných procedur jsme se již neúčastnili a vydali se rychle nasytit před odpoledním programem.

Prezentace příspěvků na semináři - autor: Lukáš Ronge  Prezentace příspěvků na semináři - autor: Lukáš Ronge  Prezentace příspěvků na semináři - autor: Lukáš Ronge  Prezentace příspěvků na semináři - autor: Lukáš Ronge

Ten zahrnoval exkurzi ve vodní elektrárně Lipno I, kam jsme se v průběhu odpoledne přepravili. Počasí nám přálo. Oproti předchozím dnům se slunce neostýchalo, bylo příjemné teplo a skoro jasno. Lehkou skvrnou na jinak skvělém zážitku bylo dlouhé čekání před vstupem, neboť skupina před námi nabrala díky své zvídavosti vcelku vydatné zpoždění, několikanásobně přesahující akademických patnáct minut. Nejprve jsme si vyslechli výklad spojený s krátkým videem, týkajícím se historie elektrárny, prohlédli si různé modely, a poté nám již nic nebránilo vydat se do útrob samotného provozu. Nafasovali jsme ochranné přilby a pomocí výtahu, značně připomínajícího zmenšenou kopii lanovky na Petřín, se spustili 160 metrů pod zemský povrch. Protože elektrárna Lipno I je takzvaně špičková, to jest vykrývající dočasně zvýšenou spotřebu elektrické energie, stali jsme se díky návštěvě v podvečerních hodinách svědky spuštění a chodu jedné z turbín. V samotné elektrárně jsme si mohli prohlédnout šachtu pro nákladní výtah, halu s generátory, místnost kulových ventilů, obě turbíny, olejové hospodářství, hradidla odtoku a samotné odtokové tunely. Výklad průvodce v blízkosti běžící turbíny poněkud připomínal scénu z návštěvy mlýna ve filmu na Samotě u lesa, ale jinak jsme se dozvěděli odpovědi na všechny otázky, které nás zajímaly. Zpoždění začátku prohlídky elektrárny nám bohužel znemožnilo podívat se ještě na Stezku korunami stromů, čas zbyl pouze na večeři ve Frymburku.

Hráz přehrady Lipno 1 - autor: Lukáš Ronge  Konferenční místnost - autor: Lukáš Ronge  V podzemí vodní elektrárny u výtahové šachty - autor: Dagmar Müllerová  Výtahová šachta - autor: Lukáš Ronge  Výtah do podzemí - autor: Lukáš Ronge

Starý ovládací panel - autor: Jan Drahokoupil  Kontrolní budíky - autor: Jan Drahokoupil  Ovládací panel - autor: Jan Drahokoupil  Chodba ke kulovým ventilům - autor: Jan Drahokoupil

Kontrolní obrazovka - autor: Lukáš Ronge  Mnoho kontrolních a měřících budíků - autor: Jan Drahokoupil  Pracující turbína vodní elektrárny Lipno I - autor: Jan Drahokoupil  Telefon značky Tesla - autor: Jan Drahokoupil  

Místnost generátorů - autor: Lukáš Ronge  Kontrolní měřidla - autor: Lukáš Ronge  Místnost kulových uzávěrů - autor: Lukáš Ronge  Stroj TG1 - autor: Lukáš Ronge  Chodba k odtokovému kanálu - autor: Dagmar Müllerová  Odtokový tunel - autor: Jan Drahokoupil

Středa byla posledním dnem semináře i našeho pobytu na jihu Čech. Začínalo se opět brzy v 8:30 a znovu příspěvkem Martina Setváka o využití družic MSG k 2,5 minutovému snímání RSS (možná si pamatujete i sledovací projekt, na němž jsme se též podíleli). Další příspěvek od Michaely Valachové z ČHMÚ byl pro nás velmi zajímavý, neboť se zabýval závislostí intenzity bleskové aktivity v rámci bouře na výskytu nebezpečných doprovodných jevů. Poté jsme opět dostali prostor my, neboť vypadla jedna z plánovaných přednášek a bylo ji třeba nahradit jinou. Honza tak delegátům popsal, jak vypadá takový standardní výjezd stormchaserů do terénu. Následovala řada z našeho pohledu velmi odborných prezentací, týkajících se především modelování a jeho statistického vyhodnocování. Seminář nakonec uzavřel příspěvek ohledně předpovědí silné konvekce v rámci ČHMÚ a následného vydávání výstrah, k čemuž se rozproudila i relativně živá diskuze. Poté již došlo na oficiální ukončení semináře a již obligátní skupinové fotografie, ať již všech účastníků nebo jen členů AMS a jejich přátel.

Skupinové foto - autor: Jan Drahokoupil

Zavazadla jsme již měli naložena od rána, kdy jsme museli uvolnit v penzionu pokoje, takže jsme po sérii rozluček vyrazili krátce před 15. hodinou k domovům. Naše posádka (rozmnožená ještě o nejlepšího přítele člověka Zbyňka) však měla před sebou ještě speciální misi. Naše plánovaná návratová trasa zaznamenala lehkou odchylku do prostoru východně od Mladé Vožice. Ano, jeli jsme se podívat do Radostovic. Dorazili jsme na místo a museli konstatovat, že kromě smrků před hlavní budovou a kusem lesa ve směru k rybníku Budař nechybí nic. Radostovice stojí a dokonce jsou zjevně udržovány. Po provedení fotodokumentace jsme se vydali na další cestu, která nás již po totožné trase přivedla k pardubickému nádraží, kde jsme vyložli železniční cestovatele – a pak jsme již definitivně zamířili k domovu, kam jsme dorazili okolo osmé hodiny večerní.

Tato akce byla zajímavou zkušeností, poznali jsme na něm spoustu nových lidí (a doufáme, že oni poznali nás), dozvěděli se nové zajímavé informace. Škoda jen nižší účasti členů AMS. V roce 2015 plánujeme obnovit seminář v klasické radostovické formě – to jest výroční schůze sdružení + odborný seminář ČHMÚ/AMS v jednu dobu na nějakém dobře dostupném místě. Místo a čas bude předmětem jednání v následujících měsících…

Fotografie: L. Ronge, J. Drahokoupil, D. Müllerová, K. Plšková


Související odkazy: 

http://www.cmes.cz/ – webové stránky České meteorologické společnosti (včetně programu semináře)

http://meteosvatonovice.rajce.idnes.cz/Seminar_CMeS_Kovarov_13._-_17._zari_2014/ – fotogalerie T. Prouzy

http://dobrmanek.rajce.idnes.cz/Seminar_CMES_2014_na_Lipne/ – fotogalerie Z. Černocha