V uplynulých dnech došlo kromě konání Bouřkového semináře v Radostovicích i k jiné významné události na poli amatérské meteorologie v České republice. Ve středu 16. května 2012 bylo Ministerstvem vnitra oficiálně zaregistrováno občanské sdružení Amatérská meteorologická společnost.

O co se vlastně jedná a jak k tomu došlo?

„Amatérská meteorologická společnost – o.s.“ (dále jen AMSos) vznikla po vzájemné dohodě zástupců tří subjektů, působících v ČR na poli amatérské meteorologie, a to:

Amateur Stormchasing Society – J. Drahokoupil a L. Ronge
SkyWarn CzechoSlovakia – D. Rýva
Amatérská meteorologie v ČR – T. Prouza

Tyto tři organizace spolu již bezproblémově spolupracovaly v minulosti, avšak jejich sloučení do občanského sdružení bylo motivováno především možnostmi (i nutností) podstatně lepší spolupráce s jinými institucemi – především ČHMÚ a možnost získání finančních prostředků na provoz sdružení. Návrh na založení občanského sdružení tak padl ze strany zástupců ČHMÚ a i nás již vloni právě v Radostovicích. Trošku se na něj pozapomnělo a idea ožila opět letos na jaře. Po několika večerech strávených debatou nad stanovami sdružení jsme tyto odeslali ke schválení do Prahy a nakonec nás ministerstvo úspěšně zaregistrovalo.

Ve čtvrtek 24. května 2012 pak v Radostovicích proběhla ustavující schůze přípravného výboru, na které bylo zvoleno představenstvo sdružení a schválen interní řád. Zároveň bylo Radostovického semináře využito k náboru prvních členů. Dále pak byly projednány návrhy smluv a prodiskutovány různé činnosti sdružení v delším časovém horizontu.

Plány do budoucnosti

Činnost jednotlivých subjektů AMSos se nijak nemění, A.S.S., SkyWarn i AMČR budou i nadále pokračovat ve svých činnostech – navenek však budou vystupovat pod hlavičkou AMSos. Zároveň budou spolupracovat na kolektivních projektech.

Prvním z těchto společných projektů je Registr pozorování bouřek, který veřejně spouštíme právě dnes, 1. června 2012. V rámci tohoto registru dojde v průběhu času ke sloučení různých registrů a seznamů pozorovatelů povětrnostních jevů na území ČR (doposud část na A.S.S. a AMČR).

Weby a fóra nedoznají žádných významných změn – snad kromě designu odkazujícího na příslušnost k AMSos. Největší změny čekají web a fórum AMČR. Tato doména se stane vlastnictvím AMSos a současný, zastaralý a nevyhovující web bude zrušen (včetně registru pozorovatelů) a nahrazen novým oficiálním webem sdružení. Na něm posléze najdete stanovy sdružení, interní řád a veškeré informace, týkající se historie, současnosti i plánované budoucnosti sdružení.
Fórum AMČR zůstane obsahově zachováno, změní se pouze design a pravděpodobně přibude veřejná a interní sekce pro členy sdružení.

Věříme, že založení AMSos se stane jedním z mezníků vývoje amatérské meteorologie v České republice, přičemž samozřejmě i Vy máte možnost k tomuto přispět.